Newer information is available.
Table 36. Higher education R&D expenditures in the environmental sciences, ranked by all FY 2013 environmental sciences: FYs 2010–13 and by subfield for FY 2013
(Dollars in thousands)
  2013
Rank Institution 2010   2011   2012   All
environmental
sciences
  Atmospheric
sciences
  Earth
sciences
  Ocean-
ography
  Environmental
sciences, nec
 
  All institutions 2,991,911   3,159,392   3,179,113   3,199,157   493,687   1,164,119   1,052,263   489,088  
1 U. CA, San Diego 149,403   139,142   149,669   165,376   19,180   40,375   105,821   0  
2 Woods Hole Oceanographic Institution 133,864   149,491   153,685   139,428   0   0   139,428   0  
3 TX A&M U., College Station and Health Science Ctr. 129,023   131,467   106,883   128,322   5,106   8,619   103,527   11,070  
4 Columbia U. in the City of New York 72,371   80,567   92,143   115,408   22,094   50,277   14,876   28,161  
5 U. WA, Seattle 145,142   179,584   161,274   114,222   45,315   8,001   58,985   1,921  
6 CO State U., Ft. Collins 103,785   126,631   136,976   99,295   37,993   61,301   0   1  
7 U. CO, Boulder 84,906   94,557   97,316   94,826   25,945   53,808   1,210   13,863  
8 U. HI, Manoa 84,708   86,166   78,775   88,330   2,001   24,533   57,004   4,792  
9 U. TX, Austin 78,491   70,809   66,811   72,067   0   60,130   10,585   1,352  
10 U. NH 54,805   68,712   65,215   61,051   27,828   12,549   20,647   27  
11 U. AK, Fairbanks 56,982   58,717   59,597   58,322   8,862   21,646   21,940   5,874  
12 U. Miami 51,421   57,387   55,139   55,796   41,690   51   11,878   2,177  
13 U. MD, Ctr. for Environmental Science 42,670   50,007   48,224   53,683   0   4,201   49,482   0  
14 PA State U., University Park and Hershey Medical Ctr. 56,043   56,439   53,605   51,449   20,237   24,293   6,919   0  
15 MA Institute of Technology 39,530   39,735   42,606   51,264   10,734   18,609   8,061   13,860  
16 U. WI, Madison 46,004   48,645   48,186   49,364   29,467   7,754   3,687   8,456  
17 OR State U. 46,152   48,673   51,768   46,535   3,901   7,397   21,108   14,129  
18 U. RI 38,217   37,742   44,786   43,736   192   10,595   30,996   1,953  
19 U. OK, Norman and Health Science Ctr. 39,382   37,759   38,089   42,065   29,395   12,670   0   0  
20 Johns Hopkins U.a 50,844   44,843   39,809 i 38,642 i 5,809 i 3,653 i 9,292 i 19,888 i
21 U. MD, College Park 19,341   24,608   30,595   36,390   2,731   33,659   0   0  
22 SUNY, Stony Brook U. 28,585   29,096   30,659   36,160   692   5,568   29,732   168  
23 U. NC, Chapel Hill 30,769   32,506   30,195   34,570   0   22,938   9,310   2,322  
24 U. AZ 26,654   29,602   32,540   33,290   2,796   19,793   0   10,701  
25 AZ State U. 19,221   24,428   27,078   33,051   0   33,051   0   0  
26 Rutgers, State U. NJ, New Brunswick 28,401   26,594   30,574   32,675   2,847   328   14,570   14,930  
27 Harvard U. 21,905   20,473   25,357   31,801   110   9,381   0   22,310  
28 LA State U., Baton Rouge 31,364   31,805   32,373   30,493   0   3,618   20,786   6,089  
29 Stanford U. 26,391   26,141   29,208   29,492   0   10,495   4,314   14,683  
30 U. WY 15,655   19,131   28,797   28,813   3,778   3,008   0   22,027  
31 C. of William and Mary and VA Institute of Marine Science 30,487   30,071   28,037   28,617   0   82   28,217   318  
32 Desert Research Institute 32,919   34,478   30,941   26,627   7,956   18,671   0   0  
33 U. CA, Davis 29,381   27,710   26,149   25,299   1,141   4,376   3,749   16,033  
34 FL State U. 20,286   21,435   22,395   23,498   6,946   2,289   12,342   1,921  
35 U. CA, Santa Barbara 24,882   25,769   30,104   22,877   0   8,723   13,294   860  
36 U. CA, Santa Cruz 19,531   20,910   20,732   22,849   0   6,066   11,597   5,186  
37 Cornell U. 16,118   18,474   19,175   22,086   0   8,663   37   13,386  
38 Princeton U. 24,354   25,586   24,901   21,735   6,816   8,700   0   6,219  
39 U. South FL, Tampa 16,093   21,120   20,857   21,728   0   2,370   19,347   11  
40 U. CA, Los Angeles 13,668   17,239   19,890   21,532   5,734   11,252   0   4,546  
41 NC State U. 14,974   15,004   18,603   21,244   8,216   0   2,547   10,481  
42 U. KS 16,358   19,805   20,630   21,072   806   20,059   175   32  
43 CA Institute of Technology 15,592   15,167   16,401 i 20,935 i 0 i 17,889 i 0 i 3,046 i
44 Duke U. 18,074   20,948   19,742   20,134   0   2,663   6,185   11,286  
45 U. DE 17,191   22,443   20,424   19,971   0   2,398   13,364   4,209  
46 U. Southern MS 13,824   15,497   14,131   19,615   36   563   15,661   3,355  
47 U. MI, Ann Arbor 13,228   16,347   17,285   17,924   0   17,924   0   0  
48 GA Institute of Technology 14,800   14,886   14,856   15,729   7,846   216   0   7,667  
49 U. MN, Twin Cities 11,213   13,314   14,111   15,624   0   13,275   0   2,349  
50 U. Southern CA 18,060   18,363   19,482   15,339   0   11,663   3,676   0  
51 U. MN, Duluth 14,533   15,520   14,636   14,994   0   483   3,379   11,132  
52 U. MD, Baltimore County 33,871   31,662   15,181   14,919   0   14,919   0   0  
53 U. ME 19,730   20,002   18,537   14,909   0   5,059   9,850   0  
54 U. GA 12,398   13,035   13,407   14,643   0   4,276   10,367   0  
55 Brown U. 9,932   9,523   11,977   14,513   0   12,159   0   2,354  
56 Naval Postgraduate School 15,320   14,474   18,326   14,456   8,255   0   6,069   132  
57 MI Technological U. 11,608   12,661   13,572   13,968   0   1,446   0   12,522  
58 U. NV, Reno 15,699   12,017   13,006   12,887   536   9,451   452   2,448  
59 Washington U., St. Louis 7,787   11,474   9,250   12,693   0   9,871   0   2,822  
60 U. UT 11,029   9,261   10,431   12,160   4,891   7,269   0   0  
61 U. Central FL 12,819   10,070   15,107   12,138   12,138   0   0   0  
62 U. CA, Irvine 7,960   7,651   8,460   12,130   137   0   0   11,993  
63 U. FL 9,291   8,147   9,586   11,766   0   7,756   3,691   319  
64 TX Tech U. 14,800   13,301   12,392   11,692   214   4,331   0   7,147  
65 U. CA, Berkeley 12,582   13,338   11,996   11,535   60   11,475   0   0  
66 NM Institute of Mining and Technology 7,926   7,538   10,764   11,297 i 0 i 11,195 i 0 i 102 i
67 San Jose State U. 13,126   11,233   9,724   11,290   812   315   10,114   49  
68 TX A&M U., Corpus Christi 8,061   10,184   10,783   11,247   143   1,108   8,831   1,165  
69 U. NV, Las Vegas 11,970   13,069   9,723   11,071   0   9,069   0   2,002  
70 U. MA, Dartmouth 11,751   11,107   9,359   10,977   0   0   10,977   0  
71 OH State U. 9,742   10,531   10,494   10,769   0   10,769   0   0  
72 OR Health and Science U. 0   0   9,260   10,699   0   0   0   10,699  
73 CO School of Mines 7,642   8,229   10,491   10,617   0   10,617   0   0  
74 U. Pittsburgh, Pittsburgh 11,947   10,803   9,552   10,137   0   2,563   0   7,574  
75 U. ND 11,730   12,365   12,140   9,675   6,098   3,197   0   380  
76 George Mason U. 7,217   8,150   8,635   9,249   2,640   6,562   47   0  
77 U. AL, Huntsville 7,211   6,885   8,138   9,123   8,720   403   0   0  
78 U. CT 8,739   8,829   8,601   9,094   0   102   8,992   0  
79 VA Polytechnic Institute and State U. 8,322   8,795   7,998   9,070   0   9,070   0   0  
80 Boston C. 8,981 i 8,945   8,938   9,009   7,959   1,050   0   0  
81 WV U. 7,096   6,731   6,044   8,927   0   7,415   0   1,512  
82 U. WI, Milwaukee 9,010   10,025   9,799   8,858   2,377   728   4,365   1,388  
83 U. CA, Riverside 10,067   10,355   8,889   8,844   397   2,540   0   5,907  
84 U. MS and U. MS, Jackson, Medical Ctr. 6,449   7,110   5,418   8,744   0   189   8,555   0  
85 U. IL, Urbana-Champaign 7,174   8,140   8,576   8,471   3,366   5,010   0   95  
86 Old Dominion U. 7,012   8,542   9,526   8,457   0   0   8,457   0  
87 MT State U., Bozeman 2,653   3,681   9,280   7,556   0   1,706   0   5,850  
88 U. PR, Mayaguez 7,092   8,672   7,093   7,517   0   1,527   5,990   0  
89 U. SC, Columbia 22,249   11,795   13,649   7,350   0   7,340   10   0  
90 San Francisco State U. 5,179   6,242   6,453   7,302   67   722   6,061   452  
91 Northern AZ U. 5,919   7,164   6,490   7,286   367   5,799   5   1,115  
92 U. Houston 7,552   8,447   6,524   7,276   0   7,276   0   0  
93 WA State U. 5,768   6,501   6,939   7,129   219   3,627   5   3,278  
94 U. Chicago 6,419   7,708   6,561   7,124   0   7,124   0   0  
95 MT Tech of U. MT 2,915   2,590   6,758   6,971   0   6,971   0   0  
96 Boston U. 4,578   5,590   6,003   6,850   0   4,045   0   2,805  
97 U. TN, Knoxville 7,415 i 7,252   6,389   6,591   0   2,991   0   3,600  
98 U. ID 4,756   6,077   6,450   6,449   397   4,853   0   1,199  
99 U. NM 5,651   7,181   5,452   6,190   1,625   4,420   0   145  
100 Purdue U., West Lafayette 6,430   7,122   5,967   6,166   6,112   0   0   54  
101 Yale U. 4,068   5,699   5,048   6,126   1,027   4,866   92   141  
102 Portland State U. 4,852   4,002   4,865   6,119   0   1,319   0   4,800  
103 U. HI, Hilo 2,576   1,256   4,453   6,037   90   293   130   5,524  
104 Morgan State U. 0   612   6,330   5,969   0   5,969   0   0  
105 SUNY, U. Albany 6,137   6,031   6,994   5,848   3,529   0   0   2,319  
106 U. NE, Lincoln 5,305   5,179   5,567   5,602   0   5,600   0   2  
107 U. TX, El Paso 4,652   3,613   4,447   5,590   2,321   3,180   0   89  
108 MS State U. 7,879   9,228   9,698   5,518   1,136   2,675   1,707   0  
109 U. VA, Charlottesville 2,999   5,253   5,515   5,489   5,489   0   0   0  
110 FL International U. 4,830   8,922   5,155   5,360   851   4,506   0   3  
111 IA State U. 6,870   6,332   2,358   5,357   0   5,357   0   0  
112 U. NC, Wilmington 8,378   7,974   7,281   5,159   8   511   4,640   0  
113 Boise State U. 3,001   5,176   4,918   5,115   88   4,984   0   43  
114 Nova Southeastern U. 4,771   5,470   5,509   5,083   0   0   5,083   0  
115 U. KY 5,304   4,875   3,493   5,061   0   5,061   0   0  
116 IN U., Bloomington 3,181   3,373   3,490   4,912   0   4,912   0   0  
117 San Diego State U. 3,330   2,799   2,613   4,826   49   3,744   429   604  
118 SD State U. 4,670   3,724   3,558   4,788   0   4,788   0   0  
119 Rice U. 2,640   3,636   3,881   4,733   0   4,733   0   0  
120 Southern Methodist U. 4,176   6,594   5,327   4,522   0   4,522   0   0  
121 U. Memphis 4,166   4,662   4,587   4,333   0   4,333   0   0  
122 U. MA, Amherst 4,252   4,122   4,713   4,321   0   4,228   0   93  
123 CUNY, City C. 136   3,403   1,040   4,217   2,494   1,723   0   0  
124 U. PR, Rio Piedras 3,574   3,253   3,469   4,085   0   0   0   4,085  
125 TX State U., San Marcos 4,477   4,875   3,958   4,064   0   3,810   26   228  
126 OK State U., Stillwater 4,191   3,655   3,174   3,921   0   3,714   92   115  
127 FL A&M U. 2,952   3,237   3,771   3,899   0   0   3,567   332  
128 U. MD, Eastern Shore 2,655   2,511   2,013   3,859   0   4   2,265   1,590  
129 Grand Valley State U. 2,418   2,667 i 3,198 i 3,728   222   17   0   3,489  
130 U. PA 797   1,565   1,842   3,697   0   3,697   0   0  
131 U. Toledo 4,021   3,564   3,192   3,672   0   3,672   0   0  
132 NY U. 735   801   1,181   3,570   732   1,178   1,603   57  
133 U. MA, Boston 4,634   5,326   3,096   3,340   0   0   2,888   452  
134 SUNY, Buffalo 2,976   3,504   3,076   3,298   0   3,294   0   4  
135 Hampton U. 3,289   3,079   2,953   3,286   2,125   0   611   550  
136 U. OR 3,792   4,468   3,760   3,229   0   2,299   930   0  
137 Skidaway Institute of Oceanography ne   ne   3,111 i 3,174   0   0   3,174   0  
138 U. AK, Anchorage 1,758   1,992   2,731   3,128   433   474   25   2,196  
139 UT State U. 3,272   2,951   3,010   3,066   2,776   290   0   0  
140 Tarleton State U. 3,128   2,949   2,935   3,028   0   0   0   3,028  
141 CA State U., Monterey Bay 3,903   3,166   2,413   2,939   0   694   2,245   0  
142 Howard U. 2,549   2,747   2,710   2,725   0   0   2,725   0  
143 U. New Orleans 3,550   3,586   3,711   2,713   0   1,626   0   1,087  
144 Carleton C. 1,139   1,106   1,496   2,622   0   2,517   0   105  
145 Northeastern U. 577   863   2,472   2,564   0   261   2,303   0  
146 U. AR, Fayetteville 2,392   2,814   2,771   2,533   0   2,203   0   330  
147 MO U. of Science and Technology 2,328   2,882   3,182   2,513   0   2,484   0   29  
148 U. IL, Chicago 2,794   2,657   2,911   2,456   0   1,085   0   1,371  
149 Rensselaer Polytechnic Institute 1,700   2,060   2,615   2,422   0   2,422   0   0  
150 U. IA 2,137   2,033   2,211   2,406   0   1,021   0   1,385  
151 Auburn U., Auburn 2,039   2,011   2,092   2,386   44   1,095   70   1,177  
152 East Carolina U. 1,472   1,997   2,584   2,316   0   528   1,730   58  
153 Vanderbilt U. 547   802   1,819   2,311   0   2,311   0   0  
154 Bowling Green State U. 825   788   1,141   2,273   0   1,340   0   933  
155 Dartmouth C. 1,065   2,059   2,449   2,257   0   1,763   0   494  
156 Syracuse U. 2,843   1,977   2,525   2,229   0   2,229   0   0  
157 Western WA U. 2,626   2,941   2,615   2,227   0   960   1,267   0  
158 Miami U. 1,029   673   949   2,223 i 8 i 964 i 0 i 1,251 i
159 U. WI, Stevens Point 3,971   3,013 i 2,685   2,107   0   295   799   1,013  
160 C. Charleston 5,830   2,525   2,037   2,100   128   1,914   0   58  
161 Rochester Institute of Technology 2,344   2,119   2,084   2,099   0   0   0   2,099  
162 FL Institute of Technology 1,674   1,567   2,216   2,097   0   0   2,097   0  
163 Coastal Carolina U. 1,920   1,744   1,945   2,065   0   0   2,065   0  
164 Northern IL U. 2,222   1,554   1,025   2,006   0   1,526   0   480  
165 U. Notre Dame 0   217   1,213   1,953   0   0   0   1,953  
166 U. CA, Merced 2,389   1,916   1,695   1,938   0   1,938   0   0  
167 AL A&M U. 0   0 i 0 i 1,918 i 0 i 1,435 i 0 i 483 i
168 U. South AL 2,341   2,327   2,060   1,912   0   58   1,854   0  
169 U. MD, Baltimore 511   2,446   2,391   1,893   0   0   1,893   0  
170 Lincoln U., Jefferson City 1,005   1,355   1,668   1,842   0   554   0   1,288  
171 Stevens Institute of Technology 10,244   2,033   2,199   1,795   29   192   437   1,137  
172 Rutgers, State U. NJ, Newark 773   1,338   1,261   1,749   0   1,340   361   48  
173 U. MT, Missoula 1,762   1,750   2,366   1,734   0   1,450   0   284  
174 CUNY, Hunter C. 3,236   1,963   1,889   1,726   0   1,726   0   0  
175 PA State U., Erie 1,142   1,158   1,568   1,709   33   33   1,643   0  
176 CA Polytechnic State U., San Luis Obispo 2,902   2,751   2,203   1,705   0   0   1,491   214  
177 Tulane U. 2,091   2,178   1,929   1,700   0   1,700   0   0  
178 NM State U. 1,723   2,932   1,478   1,655   23   598   0   1,034  
179 Northwestern U. 2,449   1,571   1,680   1,624   0   1,624   0   0  
180 ID State U. 2,747   2,158   2,411   1,596   0   1,596   0   0  
181 U. North TX, Denton 1,045   1,369   3,842   1,585   0   1,585   0   0  
182 MI State U. 11,527   11,510   12,198   1,564   0   1,348   0   216  
183 Lehigh U. 1,297   1,147   1,681   1,559   0   1,528   0   31  
184 U. MO, Columbia 1,670   1,520   1,585   1,522   0   1,522   0   0  
185 Southern IL U., Edwardsville 1,729   1,582   1,362   1,512   0   1,479   0   33  
186 U. TX, Arlington 581   1,128   1,906   1,504   0   1,302   0   202  
187 U. LA, Lafayette 1,131   1,270   1,429   1,456   0   627   0   829  
188 Loma Linda U. 1,077   1,302   1,316   1,432   0   37   0   1,395  
189 James Madison U. 2,527   1,925   3,363   1,408   0   210   0   1,198  
190 Savannah State U. 1,080   1,317   1,064   1,406   0   630   776   0  
191 SUNY, Binghamton U. 1,423   1,260   1,573   1,395   0   1,395   0   0  
192 Clark U. 2,344   2,397   2,328   1,344   0   879   131   334  
193 U. GU 1,648   1,497   1,585   1,343   0   0   759   584  
194 Southern IL U., Carbondale 1,961   1,340   1,380   1,333   101   1,232   0   0  
195 CA State U., Bakersfield 114   0   313   1,321   0   1,321   0   0  
196 Baylor U. 1,008   1,166   1,120   1,285   0   837   4   444  
197 U. AL, Birmingham 0   1,289   1,067   1,281   0   0   1,281   0  
198 U. Rochester 807   711   809   1,278   0   1,278   0   0  
199 CA State U., Northridge 2,066   1,388   1,691   1,258   0   380   830   48  
200 SUNY, C. of Environmental Science and Forestry 8,002   8,375 i 8,460 i 1,234 i 0 i 908 i 0 i 326 i
201 FL Gulf Coast U. 1,205   1,344   1,176   1,230   16   0   1,176   38  
202 OH U. 996   1,394   1,134   1,227   129   1,098   0   0  
203 SC State U. 1,046   1,160 i 1,239   1,222 i 0 i 0 i 0 i 1,222 i
204 U. Cincinnati 595   965   951   1,195   0   1,195   0   0  
205 George Washington U. 1,110   1,155   864   1,185   320   128   0   737  
206 Humboldt State U. 1,117   1,495   1,165   1,181   0   281   543   357  
207 CA State U., San Bernardino 114 i 299   339   1,143   0   91   0   1,052  
208 U. Redlands 976   1,005   1,341   1,122   0   1,065   57   0  
209 U. VT 1,687   1,905   1,198   1,115   3   566   37   509  
210 Heidelberg U. ne   1,219 i ne   1,087   0   1,087   0   0  
211 Western KY U. 812   495   380   1,080   150   930   0   0  
212 Western MI U. 1,126   1,633   1,301   1,072   0   1,050   0   22  
213 Creighton U. 80 i 44   44 i 1,066 i 378 i 0 i 0 i 688 i
214 Chapman U. 0   0   825   1,064   592   254   145   73  
215 CA State U., Fullerton 788   1,170   853   1,035   0   664   58   313  
216 Case Western Reserve U. 881   975   1,077   1,034   0   1,034   0   0  
217 Benedict C. 156   931   854   981   0   964   0   17  
218 CUNY, Queens C. 846   697   774   965   0   965   0   0  
219 Pace U. 465   1,410   1,577   963   0   0   0   963  
220 Air Force Institute of Technology 35   857   330   957   0   0   0   957  
221 Central WA U. 3,395   1,389   1,135   956   0   956   0   0  
222 Emory U. 654   441 i 0   947   0   0   0   947  
223 Bowdoin C. 533   487   757   930   0   457   473   0  
224 Sonoma State U. 0   289   ne   926   0   221   705   0  
225 CA State U., Dominguez Hills 91   14   83   889   0   889   0   0  
226 GA Southern U. 139   32   82   889   0   880   0   9  
227 U. NC, Asheville 1,214   1,524   830   876   166   153   0   557  
228 TX A&M U., Kingsville 576   867   923   873   331   11   0   531  
229 U. San Diego 193   301   826   871   0   0   871   0  
230 U. TX, San Antonio 815   772   796   833   0   833   0   0  
231 U. TX, Dallas 1,732   1,754   1,463   817   0   817   0   0  
232 GA State U. 124   253   458   780   0   780   0   0  
233 IN U.-Purdue U., Indianapolis 1,437   1,401   1,233   771   0   761   0   10  
234 Fisk U. 0   0   0   770 i 770 i 0 i 0 i 0 i
235 Montclair State U. 541   683   733   731   0   731   0   0  
236 Salisbury U. 384   441   279   727   0   713   1   13  
237 DE State U. 639   1,138   1,167   721   0   65   656   0  
238 TX Christian U. 838   582   893   711   0   711   0   0  
239 U. AK, Southeast 490   344   410   706   331   133   118   124  
240 U. New England 1,157   1,357   931   706   0   493   58   155  
241 SD School of Mines and Technology 869   551   443   679   679   0   0   0  
242 ND State U. 802   565   194   674   0   674   0   0  
243 St. Louis U. 653   628   935   674   674   0   0   0  
244 Appalachian State U. 1,136   978   1,011   665   217   187   0   261  
245 Plymouth State U. 652 i 986 i 830   647   270   299   8   70  
246 VA Commonwealth U. 659   572   740   647   0   0   0   647  
247 Southern U. and A&M C., Baton Rouge 2,854   1,186 i 1,160   646   0   0   0   646  
248 NC Agricultural and Technical State U. 0   162   280   638   638   0   0   0  
249 Rockefeller U. 487   540   632   638   0   0   0   638  
250 Carnegie Mellon U. 2,058   1,932   1,497   628   120   0   0   508  
251 U. AL, Tuscaloosa 1,388   1,397   1,097   628   0   628   0   0  
252 Roger Williams U. 465   198   98   621   0   0   614   7  
253 St. Edward's U. ne   1,025   600   620   0   0   0   620  
254 Skidmore C. 256   125   94   614   0   605   0   9  
255 KS State U. 453   679   595   610   0   610   0   0  
256 Embry-Riddle Aeronautical U. 0   500   500   607   607   0   0   0  
257 Kent State U. 403   571   601   600   273   154   70   103  
258 MN State U., Mankato 607   538   372   600   0   0   0   600  
259 U. Houston, Clear Lake 569   666   611   595   0   0   0   595  
260 Pomona C. 322   492   480   587   0   557   0   30  
261 Wright State U. 1,163   953   664   552   0   552   0   0  
262 Mt. Holyoke C. 502   666   386   532   0   532   0   0  
263 Bates C. 195   392   686   513   0   365   0   148  
264 Wesleyan U. 418   337   626   497   0   497   0   0  
265 U. Akron 289   354   269   493   0   453   0   40  
266 U. MA, Lowell 4,002   2,353   384   492   0   492   0   0  
267 CA State U., Fresno 123   228   490   488   0   487   1   0  
268 U. of the VI 0   0   342 i 484 i 0 i 0 i 484 i 0 i
269 U. NC, Charlotte 805   1,089   674   479   0   479   0   0  
270 Union C., Schenectady 157   194   198   472   0   472   0   0  
271 Lewis and Clark C. 180   46   153   470   0   470   0   0  
272 HI Pacific U. ne   27   382   455   0   41   401   13  
273 CA State U., Long Beach 523   505 i 477 i 451   0   451   0   0  
274 FL Atlantic U. 2,441   1,256   1,073   449   74   0   101   274  
275 Hamilton C. 288   337   306   441   0   441   0   0  
276 Southern OR U. 291   465   466   435   0   0   0   435  
277 Temple U. 441   442   630   417   0   417   0   0  
278 U.S. Naval Academy 259   280   308   413   0   0   413   0  
279 Wichita State U. 15   452   400   409   0   0   0   409  
280 Marshall U. 225   20   163   402   0   39   0   363  
281 U. AR, Little Rock 729   466   512   395   0   395   0   0  
282 Wayne State U. 259   456   440   394   0   394   0   0  
283 Stephen F. Austin State U. 454   428   435   384   0   62   0   322  
284 SUNY, Buffalo State C. 233   317   372   380   0   32   0   348  
285 Brigham Young U., Provo 405   611   489   365   0   365   0   0  
286 Macalester C. 809   442   324   364   0   146   0   218  
287 U. Louisville 344   415   498   356   144   6   40   166  
288 U. MO, Kansas City 260   383   262   353   0   353   0   0  
289 Dickinson C. 600   628   544   347   0   183   0   164  
290 West TX A&M U. 387   664   453   346   0   300   0   46  
291 Fayetteville State U. 0   0   350   342   0   0   0   342  
292 U. Tulsa 207   372   357   340   0   301   26   13  
293 Hobart and William Smith Colleges 889   796   477   339   27   154   0   158  
294 Occidental C. 88   158   227   337   0   37   0   300  
295 Bryn Mawr C. 278   211   556   329   0   329   0   0  
296 SUNY, Oswego 185   222   ne   324   5   44   0   275  
297 U. CO, Colorado Springs 187   321   307   316   73   62   0   181  
298 Austin Peay State U. ne   8   7   309   0   309   0   0  
299 Oberlin C. 292   278   301   306   0   167   0   139  
300 CUNY, Brooklyn C. 193   228   289   294   0   259   0   35  
301 Colgate U. 357   366   453   293   0   279   0   14  
302 U. West GA 429   444   270   281   0   281   0   0  
303 CA State U., Chico 56   297   338   279   0   261   0   18  
304 Western Carolina U. 739   344   740   276   0   44   232   0  
305 Central MI U. 593   487   465   270   28   242   0   0  
306 Claremont McKenna C. 184   247   246 i 270 i 0 i 0 i 0 i 270 i
307 American U. 405   195   346   260   0   0   0   260  
308 Williams C. 347   464   494   258   0   258   0   0  
309 Tufts U. 168   79   346   256   0   237   0   19  
310 Barnard C. 289   469   386   249   0   0   0   249  
311 Franklin and Marshall C. 1,077   331   255   245   0   194   51   0  
312 Drew U. ne   1,551   226   240 i 0 i 0 i 0 i 240 i
313 SUNY, Geneseo 139   165   242   233   0   233   0   0  
314 U. TX, Permian Basin 288   550   337   233   0   233   0   0  
315 U. Northern CO 254   192   213   228   0   132   0   96  
316 U. South FL, St. Petersburg 367   213   149   227   227   0   0   0  
317 Middlebury C. 656   518   663   225   50   175   0   0  
318 NM Highlands U. 184   171   337   218   0   0   0   218  
319 Trinity U. 77   112   162   213   0   213   0   0  
320 U. LA, Monroe 61   63   561   212   212   0   0   0  
321 CA State Polytechnic U., Pomona 0   172   0   208 i 0 i 180 i 0 i 28 i
322 Lafayette C. 79   67   131   207   0   204   0   3  
323 U. TX, Tyler 0   71   0   201   201   0   0   0  
324 Keene State C. ne   357   273 i 200   0   26   0   174  
325 Murray State U. 172   170   158   191   0   177   0   14  
326 U.S. Military Academy 178 i 111   93   189   0   189   0   0  
327 Southern U. and A&M C., Agricultural Research and Extension Ctr. ne   370   306   188   0   0   0   188  
328 Bucknell U. 841   290   261   186   0   164   0   22  
329 IN State U. 248   254   357   184   0   184   0   0  
330 U. Northern IA 251   246   201   183   0   7   0   176  
331 U. TX, Pan American 287   137   111   178   0   178   0   0  
332 Amherst C. 38   109   152 i 177   0   98   0   79  
333 Bloomsburg U. PA ne   0   ne   171   0   39   0   132  
334 U. CO, Denver and Anschutz Medical Campus 122   272   168   169   0   0   0   169  
335 U. of the DC 244   174   374   168   0   107   0   61  
336 U. MN, Morris 192   125   ne   166   0   165   0   1  
337 Jackson State U. 199   220   483   165   0   0   0   165  
338 CUNY, Graduate Ctr. 20   60   60   159   0   0   0   159  
339 Middle TN State U. 63   138   112   155   0   155   0   0  
340 Sinte Gleska U. 40   50   ne   155   0   37   0   118  
341 U. San Francisco 306   389   312   152   70   46   36   0  
342 Elizabeth City State U. 128   159   34   151   0   0   0   151  
343 WV State U. 126   137   136   146   0   0   0   146  
344 CA State U., East Bay 270   261   148   145   0   145   0   0  
345 DePaul U. 62   153   192   126   114   0   0   12  
346 Calvin C. 135   186   137   123   0   123   0   0  
347 TX Southern U. 0   0   218   123   0   0   0   123  
348 Towson U. 11   52   83   122   0   102   0   20  
349 St. Olaf C. 4   0   16   121   0   0   0   121  
350 CA State U., Sacramento 115   95   95   119   0   119   0   0  
351 Smith C. 74   370   146   119   0   106   0   13  
352 U. WI, Green Bay 989   1,046 i 1,013 i 119 i 0 i 80 i 0 i 39 i
353 CO C. 143   228   204   117   0   105   0   12  
354 MO State U. 243   277   136   117   0   117   0   0  
355 McNeese State U. 226   358   189   116   0   0   0   116  
356 CA State U., Los Angeles 41   117   68   115   0   115   0   0  
357 Rider U. 35   23   150   114 i 0 i 37 i 63 i 14 i
358 Rowan U. 0   0   116   112   0   0   0   112  
359 Norwich U. ne   168 i 101   111   0   111   0   0  
360 U. of the Pacific 68   14   64   110   92   17   0   1  
361 Salish Kootenai C. 0   259   200   105   0   105   0   0  
362 CUNY, Baruch C. 125   86   246   104   0   39   0   65  
363 IL Institute of Technology 0   0   18   103   9   0   0   94  
364 East TN State U. 318   137   349   102   0   100   0   2  
365 U. Richmond 18   61   121   101   0   0   0   101  
366 NC Central U. 91   100   100   100   0   100   0   0  
367 TX A&M International U. 85   114   103   98   0   98   0   0  
368 Southeastern LA U. 0   0   0   97   0   0   0   97  
369 Kean U. ne   0   0   96   0   96   0   0  
370 U. Dayton 143   280   178   91   0   89   0   2  
371 Central State U. 196   208   192   90   0   72   0   18  
372 CUNY, C. Staten Island 38   9   0   90 i 0 i 90 i 0 i 0 i
373 SUNY, C. Brockport 431   366   54   90   0   90   0   0  
374 Colby C. 102   99   111   89   0   58   0   31  
375 Vassar C. 42   36   20   89   0   80   0   9  
376 U. Southern ME 690   154   217   88   25   57   6   0  
377 CA State U., San Marcos 171   85 i 85 i 85   0   0   85   0  
378 Ithaca C. 0   22   21   85   0   0   0   85  
379 Santa Clara U. 0   0   73   85   0   85   0   0  
380 U. SD 633   0   0   85   0   0   0   85  
381 IL State U. 127   157   181   76   0   76   0   0  
382 Elon U. ne   52 i 44 i 75 i 0 i 0 i 0 i 75 i
383 Valparaiso U. 81   111   112   75   75   0   0   0  
384 U. North FL 10   20   38   74   0   0   0   74  
385 Eastern MI U. 684   957   305   72   0   72   0   0  
386 Albany State U. 0   11   93   69   22   47   0   0  
387 Villanova U. 1 i 1 i 1 i 69 i 0 i 0 i 0 i 69 i
388 LA Tech U. 0   0   65   66   0   0   0   66  
389 Eastern WA U. 43   21   78   64   0   64   0   0  
390 Youngstown State U. 44   1   0   64   0   64   0   0  
391 NJ Institute of Technology 0   0   0   63   0   0   0   63  
392 Western OR U. 72   0   63   62   44   0   18   0  
393 Nicholls State U. 852   235   35   61   0   61   0   0  
394 Ball State U. 142   67   65   60   0   60   0   0  
395 Gallaudet U. 82   75   48   55   0   0   53   2  
396 Haverford C. 0 i 0 i 0 i 54 i 0 i 38 i 0 i 16 i
397 Western IL U. 26   41   73   54   0   54   0   0  
398 U. PR, Cayey 0   76   92   53   0   53   0   0  
399 U. TX, Brownsville 199   112   9   53   0   53   0   0  
400 CA State U., Channel Islands ne   14   ne   52   0   5   0   47  
401 Willamette U. 60   116   60   52   0   52   0   0  
402 Prairie View A&M U. 0   0   0   51   0   51   0   0  
403 U. WI, La Crosse 17   54 i 40   50   0   50   0   0  
404 IN U.-Purdue U., Ft. Wayne 15   14   55   49   0   0   0   49  
405 U. WI, Oshkosh 143   94   55   49 i 0 i 28 i 0 i 21 i
406 West Chester U. PA 932 i 1,769   26   48   0   48   0   0  
407 Drake U. 41   63   ne   47   0   0   0   47  
408 Cleveland State U. 191   279   248   46   0   46   0   0  
409 Eastern KY U. 186   256   314   46   0   37   0   9  
410 Mercyhurst U. 31   22   51   45   0   45   0   0  
411 U. NE, Omaha 224   46   86   45   0   37   0   8  
412 Wheeling Jesuit U. 108   102   75   44   44   0   0   0  
413 Southern CT State U. 0   0 i 13 i 43 i 0 i 43 i 0 i 0 i
414 Hofstra U. 167   72   92   42   0   42   0   0  
415 National Defense U. ne   ne   ne   38   0   0   38   0  
416 St. Cloud State U. 106   61   49   38   0   38   0   0  
417 SUNY, C. Cortland 12   115   ne   37   0   17   0   20  
418 U. WI, Eau Claire 235   103   49   37   0   37   0   0  
419 Loyola Marymount U. 148   117   17   35   0   35   0   0  
420 KY State U. 227   74   83   34   4   30   0   0  
421 CUNY, Lehman C. 23 i 26   26   30   0   24   0   6  
422 U. West FL 51   387   81   30   0   30   0   0  
423 Wellesley C. 67   56   19   30   0   23   0   7  
424 Siena C. 0   0   0   28   0   0   0   28  
425 U. Metropolitana 113   1,065   0   28   0   0   0   28  
426 CUNY, York C. ne   0   143   26   0   26   0   0  
427 U. NE, Kearney 63   13   21   25   0   25   0   0  
428 Morehead State U. 20   0   1   23   0   23   0   0  
429 Sam Houston State U. 118   15   56   22   0   22   0   0  
430 SUNY, Purchase C. ne   63   ne   22   0   15   0   7  
431 C. of St. Benedict ne   10   ne   20   0   1   0   19  
432 Northwest Indian C. 830 i 344 i 348   19   0   0   19   0  
433 Indiana U. PA 70   88   26   18   0   18   0   0  
434 St. John's U., Collegeville 0   10   ne   18   0   1   0   17  
435 U. Central AR 0   0   2   18   0   17   0   1  
436 U. Houston, Downtown 18   37   89   17   0   5   12   0  
437 Davidson C. 0   0   0   16   0   0   0   16  
438 U. TN, Chattanooga 244   153   60   16   15   1   0   0  
439 Lamar U. 412   101   3   14   0   14   0   0  
440 Trinity C., Hartford 1   9   9   14   0   0   0   14  
441 U. of St. Thomas (MN) 236   130   39   14   0   14   0   0  
442 Furman U. 30   20   6   11   0   11   0   0  
443 CA State U., Stanislaus ne   62 i 112   10   0   10   0   0  
444 Eastern IL U. 125   14   ne   9   0   9   0   0  
445 CUNY, Medgar Evers C. 119   143   124   8   0   8   0   0  
446 Saginaw Valley State U. 11   6   0   7   0   0   0   7  
447 Fordham U. 105   14   0   5   0   0   0   5  
448 Georgetown U. 0   0   0   5   0   0   0   5  
449 Sul Ross State U. 86   100   25   5   0   5   0   0  
450 St. Michael's C. 0   0   ne   4   0   0   4   0  
451 U. CA, Office of the President 0   1   8   4   0   0   0   4  
452 Alcorn State U. 7   99   3   3   0   3   0   0  
453 AR State U., Jonesboro 117   0   30   3   0   0   0   3  
454 Hope C. 64   20   0   3   0   3   0   0  
455 Pacific U. 0   0   0   2   0   0   0   2  
456 U. del Turabo 134   27   15   2   2   0   0   0  
457 Washington and Lee U. 99   68   ne   2   0   2   0   0  
458 PA State U., Harrisburg 1   1   1   1   0   1   0   0  
459 Providence C. 0   0   ne   1   0   1   0   0  
460 U. Hartford 0   0   0   1   0   0   1   0  
  All other surveyed institutions 8,262   12,640   10,115   0   0   0   0   0  

i = imputed. ne = not eligible; institution did not meet the criteria for inclusion.
nec = not elsewhere classified.
a Johns Hopkins University includes Applied Physics Laboratory, with $15,886 thousand in total R&D expenditures in environmental sciences in FY 2013.
NOTES: Institutions reporting zero expenditures in ranked total for FY 2013 are not listed in this table. Tied institutions are ranked alphabetically. Institutions ranked are geographically separate campuses headed by a campus-level president or chancellor. Some campuses are part of large multi-campus universities; some are part of state university systems. For a complete listing of campuses that belong to a larger university or system and their aggregate R&D expenditures, see table 84.
SOURCE: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Higher Education Research and Development Survey.
Data from survey cycle FY 2013, as of 31 July 2014.