Newer information is available.
Table 40. Total and federally financed higher education R&D expenditures in the agricultural sciences, ranked by FY 2013 total: FYs 2010–13
(Dollars in thousands)
  Total Federally financed
Rank Institution 2010   2011   2012   2013   2010   2011   2012   2013  
  All institutions 2,986,458   3,112,217   3,296,781   3,354,198   956,745   1,041,349   1,136,347   1,111,845  
1 TX A&M U., College Station and Health Science Ctr. 121,350   121,169   176,424   179,022   40,714   42,051   53,139   46,823  
2 U. FL 138,613   145,417   150,308   156,979   27,096   29,661   33,288   32,757  
3 U. IL, Urbana-Champaign 111,990   124,267   133,968   136,333   41,873   49,939   55,084   51,637  
4 U. CA, Davis 125,917   123,057   126,845   135,397   36,126   34,454   39,775   38,354  
5 Purdue U., West Lafayette 117,440   118,573   117,210   111,740   32,104   35,131   39,847   37,965  
6 VA Polytechnic Institute and State U. 88,812   96,225   101,565   101,212   26,864   33,293   37,606   36,781  
7 MI State U. 94,043   97,913   101,445   99,886   24,991   29,459   32,140   31,526  
8 PA State U., University Park and Hershey Medical Ctr. 90,548   97,030   91,689   98,418   30,326   33,013   42,424   45,827  
9 MS State U. 100,286   96,631   102,846   98,094   33,251   30,334   31,731   27,095  
10 NC State U. 82,432   86,820   92,335   91,364   13,027   14,574   16,698   19,788  
11 U. MO, Columbia 24,081   24,868   77,355   89,529   18,243   18,714   21,485   19,790  
12 WA State U. 88,878   81,636   83,460   87,911   17,618   22,055   26,208   30,394  
13 U. MN, Twin Cities 76,884   80,221   77,820   79,217   22,386   22,709   22,090   21,604  
14 ND State U. 60,653   65,291   73,458   73,318   10,369   10,012   12,075   10,295  
15 U. GA 66,693   70,001   72,861   73,020   20,107   23,148   24,691   25,077  
16 U. NE, Lincoln 36,539   52,169   63,889   71,542   18,455   16,661   16,316   12,071  
17 LA State U., Baton Rouge 72,339   74,489   72,206   71,502   8,766   10,370   9,269   11,207  
18 OR State U. 67,311   74,255   77,181   71,106   29,262   33,094   34,020   31,372  
19 Cornell U. 61,558   66,091   61,646   70,265   17,322   18,913   20,339   20,413  
20 KS State U. 57,354   63,185   64,400   69,352   14,621   16,388   16,151   15,373  
21 U. AR, Fayetteville 58,900   62,482   64,737   68,376   11,861   12,628   12,953   13,578  
22 U. CA, Berkeley 66,322   70,263   63,690   68,073   25,118   27,459   26,158   23,813  
23 OH State U. 64,701   64,338   65,276   66,953   20,114   21,641   25,924   25,461  
24 Auburn U., Auburn 59,366   55,774   52,598   55,449   12,138   12,546   13,743   14,504  
25 U. KY 55,395   58,255   58,601   54,715   12,335   13,862   14,148   13,410  
26 IA State U. 50,704   56,703   48,694   54,489   16,894   18,112   16,552   18,405  
27 U. AZ 50,091   53,515   60,789   53,747   16,274   19,563   18,549   18,261  
28 U. WI, Madison 45,166   45,873   51,507   51,353   14,986   14,989   18,251   17,422  
29 U. MD, College Park 48,134   45,434   47,662   47,449   19,427   19,885   19,693   21,851  
30 UT State U. 44,217   45,703   40,852   43,803   17,477   20,635   18,530   21,350  
31 U. TN, Knoxville, Institute of Agriculture 28,875 i 40,849   42,957   42,900   6,858 i 9,640   10,920   9,494  
32 Rutgers, State U. NJ, New Brunswick 37,919   33,193   37,414   39,767   10,248   9,817   20,677   20,278  
33 CO State U., Ft. Collins 32,282   33,408   35,404   38,320   13,749   14,903   16,379   18,006  
34 OK State U., Stillwater 36,052   31,861   34,075   35,993   6,608   7,391   7,617   7,091  
35 U. ID 31,571   32,527   34,040   35,662   11,913   11,978   13,513   14,913  
36 U. DE 25,899   24,630   29,673   32,403   9,766   8,427   11,172   11,540  
37 WV U. 24,028   27,195   30,225   30,351   10,294   12,087   13,430   12,477  
38 MT State U., Bozeman 34,855   36,795   32,765   30,083   19,406   20,661   18,135   14,651  
39 SD State U. 29,319   33,579   27,262   28,619   13,163   14,157   13,870   12,868  
40 U. WA, Seattle 8,166   10,062   11,487   28,354   5,824   6,439   8,079   18,501  
41 NM State U. 31,384   30,608   30,788   27,863   9,490   9,216   9,653   6,964  
42 TX Tech U. 25,550   23,418   23,737   25,519   6,100   4,355   4,580   3,221  
43 U. HI, Manoa 16,710   19,766   20,775   24,517   7,018   7,311   9,388   13,519  
44 U. MA, Amherst 21,708   28,669   29,881   22,631   11,095   16,120   16,924   12,645  
45 Southern IL U., Carbondale 11,308   14,092   16,454   17,311   2,744   4,101   4,687   3,607  
46 NC Agricultural and Technical State U. 13,466   14,706   15,740   16,233   5,276   5,693   6,269   7,078  
47 U. CA, Riverside 12,773   13,825   15,231   15,318   3,778   4,095   5,469   4,563  
48 FL International U. 4,201   10   10,068   13,796   2,543   0   5,071   8,966  
49 U. MI, Ann Arbor 11,587   11,625   11,995   13,758   4,005   4,676   5,430   6,080  
50 FL A&M U. 10,515   8,290   10,437   13,280   9,271   8,008   9,905   9,633  
51 U. NV, Reno 18,647   14,411   13,184   12,804   6,475   5,539   4,942   4,622  
52 U. ME 26,589   17,467   18,794   12,786   9,670   6,568   5,858   3,317  
53 U. MT, Missoula 10,364   10,881   11,608   12,481   6,384   6,658   7,005   7,061  
54 Southern IL U., Edwardsville 15,372   19,010   16,603   12,134   911   654   374   94  
55 Clemson U. 16,682   18,670   11,829   11,546   3,415   3,558   3,203   2,442  
56 U. NH 9,971   11,557   13,530   11,453   4,275   5,631   6,660   5,519  
57 TX A&M U., Kingsville 9,067   9,554   10,424   10,919   1,883   2,160   2,518   2,457  
58 U. VT 12,380   10,827   10,130   10,572   7,650   6,105   5,717   6,112  
59 TN State U. 5,261   6,574   8,110   8,135   2,661   3,991   4,824   3,869  
60 DE State U. 6,512   9,981   7,507   8,083   2,432   4,247   3,351   3,827  
61 Northern AZ U. 4,080   4,465   4,549   7,432   2,552   2,368   2,135   3,243  
62 Prairie View A&M U. 7,985   9,352   8,203   7,405   5,190   6,457   5,732   4,762  
63 U. AR, Pine Bluff 7,355   8,179   7,591   7,397   3,431   4,015   3,698   3,673  
64 U. AK, Fairbanks 8,566   5,823   7,041   6,966   4,429   4,176   4,340   3,954  
65 Tuskegee U. 3,236   3,253   3,270   6,532   3,015   3,029   3,087   3,914  
66 VA State U. 4,582   5,425   6,554   5,797   3,160   3,719   4,445   4,153  
67 U. CT 6,696   6,246   5,379   5,784   3,276   3,144   2,745   2,540  
68 U. WY 5,819   5,491   5,701   5,692   4,182   4,080   3,730   3,107  
69 KY State U. 4,284   4,405   6,547   5,350   3,031   3,024   4,628   3,691  
70 Southern U. and A&M C., Agricultural Research and Extension Ctr. ne   5,773   7,816   5,342   ne   4,049   5,926   3,481  
71 SC State U. 2,260   4,028 i 4,718   5,041 i 2,239   2,733 i 2,920   2,880 i
72 Langston U. 4,492   5,206   5,326   4,932   3,313   3,778   3,957   4,153  
73 Alcorn State U. 4,230   4,398   4,708   4,824   3,640   3,298   3,588   3,522  
74 SUNY, C. of Environmental Science and Forestry 0   0 i 0 i 4,645 i 0   0 i 0 i 1,012 i
75 U. SC, Columbia 0   2,364   5,523   4,613   0   2,227   2,548   2,838  
76 U. MD, Eastern Shore 4,069   3,754   4,370   4,528   4,069   3,753   4,173   4,378  
77 Tarleton State U. 6,509   6,539   5,478   4,526   6,307   5,945   4,892   3,411  
78 AL A&M U. 9,550   9,567 i 9,898 i 4,277 i 3,000   3,248 i 3,220 i 2,200 i
79 CA State U., Fresno 5,458   5,503   5,074   4,272   1,256   1,427   1,076   662  
80 Humboldt State U. 345   1,556   5,197   4,162   345   967   1,738   1,414  
81 Lincoln U., Jefferson City 4,644   4,628   5,344   4,108   2,702   3,411   4,113   2,862  
82 Yale U. 595   1,779   2,179   3,895   93   99   5   2,184  
83 Brigham Young U., Provo 2,311   2,976   2,763   3,602   933   1,359   1,247   2,103  
84 Ft. Valley State U. 3,762   3,207   2,990   3,270   3,762   2,939   2,669   2,911  
85 U. KS 2,135   2,530   3,373   3,124   420   888   1,962   1,903  
86 CA Polytechnic State U., San Luis Obispo 4,143   3,629   4,147   3,004   960   717   1,155   536  
87 WV State U. 2,777   2,596   3,309   2,942   1,957   1,817   2,429   2,053  
88 U. GU 1,876   2,020   2,396   2,359   1,876   2,020   2,396   2,359  
89 U. Southern MS 0   0   0   2,057   0   0   0   1,272  
90 U. NC, Wilmington 1,788   1,597   1,817   2,000   1,208   983   1,302   1,135  
91 U. CA, Santa Cruz 2,903   2,542   2,046   1,966   765   574   216   199  
92 West TX A&M U. 2,969   2,160   1,983   1,799   997   242   283   87  
93 MO State U. 1,395   807   719   1,787   634   535   521   1,606  
94 U. CA, Office of the President 2,755   1,823   2,045   1,762   121   258   210   147  
95 FL Atlantic U. 791   5,280   2,633   1,640   689   2,620   2,112   1,155  
96 CA State Polytechnic U., Pomona 750   791   1,132   1,628 i 152   117   376   445  
97 Stephen F. Austin State U. 1,921   1,769   1,718   1,614   585   306   579   747  
98 U. of the DC 734   1,063   1,925   1,537   434   733   624   743  
99 U. PR, Mayaguez 931   581   1,373   1,529   560   210   76   57  
100 U. RI 8,814   8,171   3,349   1,437   3,575   2,934   1,525   929  
101 TN Technological U. 82   1,022   1,033   1,339   50   357   659   732  
102 Eastern KY U. 497   2,185   1,834   1,043   342   2,115   1,393   813  
103 U. TN, Knoxville 9,989 i 1,501   1,665   1,027   376 i 529   643   470  
104 U. Toledo 1,328   3,191   1,526   894   231   1,853   1,309   690  
105 CA State U., Chico 720   879   777   883   146   120   70   112  
106 AR State U., Jonesboro 1,944   1,908   1,666   859   1,303   1,120   1,216   500  
107 U. MA, Dartmouth 645   946   1,170   809   378   918   777   214  
108 Wheeling Jesuit U. 493   1,009   931   761   438   848   859   660  
109 LA Tech U. 814   767   659   754   277   279   233   241  
110 Ball State U. 810   771   805   747   41   37   26   15  
111 Carnegie Mellon U. 2,082   1,813   1,900   709   1,918   1,657   1,723   670  
112 Keck Graduate Institute ne   0   0   703   ne   0   0   0  
113 Temple U. 798   686   950   619   16   13   34   133  
114 U. AK, Anchorage 149   280   277   591   8   28   156   430  
115 CA State U., Monterey Bay 737   1,117   770   559   113   1,108   758   368  
116 Salish Kootenai C. 0   127   512   550   0   127   512   550  
117 C. of William and Mary and VA Institute of Marine Science 0   690   914   516   0   412   644   308  
118 Sam Houston State U. 332   58   695   512   122   40   615   258  
119 TX A&M U., Commerce 163   149   162   501   0   0   0   253  
120 SUNY, C. Brockport 0   562   1,023   500   0   151   589   406  
121 Western IL U. 243   574   291   490   74   220   106   143  
122 U. Northern IA 291   358   370   459   0   35   129   213  
123 U. HI, Hilo 641   310   541   432   641   283   490   415  
124 Eastern WA U. 0   0   0   418   0   0   0   418  
125 St. Edward's U. ne   0   100   400   ne   0   100   400  
126 Western KY U. 249   253   361   350   192   222   225   207  
127 Loyola U., Chicago 0   0   0   313   0   0   0   224  
128 U. WI, Stevens Point 320   408 i 390   309   72   148 i 120   85  
129 Sul Ross State U. 1,481   1,494   834   306   1,254   1,301   624   177  
130 U. LA, Lafayette 0   39   0   297   0   1   0   30  
131 U. AL, Huntsville 391   693   527   291   391   685   489   276  
132 FL State U. 37   273   353   284   10   102   139   186  
133 U. TX, Austin 316   311   250   223   3   6   0   0  
134 CA State U., Sacramento 0   0   171   221   0   0   171   220  
135 Morgan State U. 808   623   563   211   621   444   351   183  
136 U. PA 5,908   81   68   209   34   10   28   170  
137 CA State U., San Marcos 214   204 i 204 i 204   214   204 i 204 i 204  
138 West Liberty U. 0   0   0   200   0   0   0   200  
139 TX State U., San Marcos 60   56   710   195   0   0   512   126  
140 Western U. of Health Sciences 387   866   341   192   348   866   259   98  
141 Albany State U. 233   307   585   185   0   0   418   77  
142 IL State U. 961   795   263   185   415   365   170   122  
143 U. TX, Pan American 7   26   21   179   7   26   21   163  
144 Towson U. 0   0   73   171   0   0   0   91  
145 McNeese State U. 142   76   137   169   0   0   28   53  
146 U. Louisville 0   0   6   167   0   0   0   98  
147 Morehead State U. 200   262   163   161   130   215   134   140  
148 Central WA U. 0   82   52   131   0   56   38   68  
149 Baylor U. 0   0   117   128   0   0   108   83  
150 Middle TN State U. 179   193   51   117   88   74   32   0  
151 U. MO, St. Louis 0   0   0   114   0   0   0   0  
152 Boise State U. 16   37   91   110   11   32   80   96  
153 TX A&M U., Corpus Christi 78   72   32   107   0   0   0   71  
154 U. Houston, Downtown 24   46   93   93   24   46   84   93  
155 U. TN, Chattanooga 54   68   75   90   0   0   0   0  
156 Western Carolina U. 99   69   11   82   3   66   10   72  
157 Central MI U. 0   0   0   73   0   0   0   60  
158 U. New England 0   72   161   73   0   0   99   68  
159 Sinte Gleska U. 0   106   ne   71   0   96   ne   71  
160 George Washington U. 66   92   26   69   54   76   18   45  
161 U. MI, Dearborn 66   64   66   67   0   0   0   0  
162 CA State U., Stanislaus ne   89 i 92   66   ne   89 i 92   66  
163 Embry-Riddle Aeronautical U. 0   177   134   66   0   177   134   66  
164 U. TX, Tyler 0   403   0   60   0   147   0   47  
165 Wiley C. 198   199   50   60   0   0   0   0  
166 U. AR, Little Rock 450   252   643   58   272   113   465   53  
167 U. IL, Springfield 13   0   2   56   0   0   1   48  
168 U. del Turabo 0   0   33   53   0   0   14   34  
169 U. Metropolitana 0   0   27   52   0   0   22   50  
170 U. NE, Medical Ctr. 0   0   0   52   0   0   0   52  
171 U. Dayton 0   1   56   45   0   0   0   0  
172 Murray State U. 104   57   62   39   8   19   0   0  
173 U. NC, Asheville 322   114   69   33   110   47   0   0  
174 U. North FL 15   35   56   32   0   0   0   0  
175 U.S. Military Academy 0 i 0   0   30   0 i 0   0   30  
176 Appalachian State U. 0   149   125   28   0   131   105   28  
177 MO U. of Science and Technology 0   0   0   25   0   0   0   0  
178 TX A&M International U. 0   0   0   25   0   0   0   0  
179 U. San Francisco 32   47   38   24   0   0   0   0  
180 OH U. 0   3   11   23   0   3   8   14  
181 Saginaw Valley State U. 0   0   24   22   0   0   0   0  
182 U. Hartford 0   0   6   19   0   0   0   0  
183 Southern U. and A&M C., Baton Rouge 48   45 i 46   18   48   45 i 46   0  
184 Bowie State U. ne   0   0   17   ne   0   0   17  
185 Dakota State U. ne   0   0   15   ne   0   0   12  
186 Wichita State U. 0   16   17   15   0   0   0   0  
187 Hobart and William Smith Colleges 13   8   8   14   0   0   0   0  
188 East TN State U. 0   0   0   10   0   0   0   10  
189 U. NE, Omaha 3   3   4   8   0   0   0   0  
190 Vassar C. 0   0   0   8   0   0   0   8  
191 Northwestern State U. LA 159   154   123   7   0   0   0   0  
192 U. Southern ME 0   421   0   3   0   120   0   0  
193 Bucknell U. 0   254   0   2   0   0   0   0  
194 CA State U., Channel Islands ne   0   ne   2   ne   0   ne   0  
195 CT C. 20   3   3   2   11   0   0   1  
196 Keene State C. ne   0   3 i 2   ne   0   0 i 0  
197 Austin Peay State U. ne   71   6   1   ne   71   0   0  
198 Smith C. 10   2   2   1   0   0   0   0  
199 U. Northern CO 0   0   0   1   0   0   0   0  
  All other surveyed institutions 6,777   14,179   12,147   0   2,043   5,418   1,182   0  

i = imputed. ne = not eligible; institution did not meet the criteria for inclusion.
NOTES: Institutions reporting zero expenditures in ranked total for FY 2013 are not listed in this table. Tied institutions are ranked alphabetically. Institutions ranked are geographically separate campuses headed by a campus-level president or chancellor. Some campuses are part of large multi-campus universities; some are part of state university systems. For a complete listing of campuses that belong to a larger university or system and their aggregate R&D expenditures, see table 84.
SOURCE: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Higher Education Research and Development Survey.
Data from survey cycle FY 2013, as of 31 July 2014.