Newer information is available.
Table 49. Higher education R&D expenditures in the social sciences, ranked by all FY 2013 social sciences: FYs 2010–13 and by subfield for FY 2013
(Dollars in thousands)
  2013
Rank Institution 2010   2011   2012   All social
sciences
  Economics   Political
sciences
  Sociology   Social
sciences,
nec
 
  All institutions 1,996,708   2,064,104   2,053,548   2,170,024   407,157   426,837   480,943   855,087  
1 U. MI, Ann Arbor 115,268   141,559   153,279   157,990   30,865   27,412   25,864   73,849  
2 U. NC, Chapel Hill 59,530   74,858   84,837   93,515   153   4,461   73,388   15,513  
3 U. MD, College Park 93,689   92,005   87,641   84,186   2,039   5,480   3,140   73,527  
4 Harvard U. 25,653   28,472   47,182   83,825   7,688   31,574   3,010   41,553  
5 Rutgers, State U. NJ, New Brunswick 47,094   48,706   38,782   58,636   3,014   11,345   2,402   41,875  
6 U. CA, Berkeley 46,595   47,310   43,292   48,318   23,486   5,022   3,912   15,898  
7 U. WI, Madison 39,060   48,203   51,313   45,731   9,438   3,717   11,534   21,042  
8 AZ State U. 28,041   36,198   35,223   41,366   2,226   12,199   15,689   11,252  
9 U. CA, Los Angeles 33,698   32,680   33,654   40,452   265   1,220   4,625   34,342  
10 Cornell U. 28,051   30,114   28,813   34,466   19,729   424   10,440   3,873  
11 MI State U. 33,864   33,975   34,601   34,101   16,990   4,186   2,807   10,118  
12 U. MN, Twin Cities 26,208   28,457   29,866   33,061   6,960   6,852   16,831   2,418  
13 IN U., Bloomington 28,362   29,909   30,759   29,449   2,090   9,592   6,003   11,764  
14 PA State U., University Park and Hershey Medical Ctr. 29,630   28,099   27,422   27,684   2,639   4,235   20,810   0  
15 Purdue U., West Lafayette 29,995   29,972   30,134   25,159   11,016   461   9,987   3,695  
16 George Washington U. 26,688   29,373   29,100   25,111   1,730   12,576   2,320   8,485  
17 Princeton U. 27,688   18,766   24,701   24,443   1,625   21,046   1,362   410  
18 WA State U. 51,740   39,959   30,674   24,058   3,957   1,207   1,395   17,499  
19 U. PA 22,790   20,083   20,183   23,945   1,244   3,609   6,770   12,322  
20 George Mason U. 26,514   24,837   23,063   23,916   12,315   4,021   1,669   5,911  
21 U. CA, Davis 22,719   23,258   25,931   23,813   8,284   1,397   1,362   12,770  
22 MS State U. 16,037   18,131   20,529   23,508   1,371   1,206   1,490   19,441  
23 U. Southern CA 12,680   12,132   15,911   22,835   1,212   750   6,168   14,705  
24 U. AZ 18,709   20,195   23,138   21,984   6,662   1,718   7,212   6,392  
25 Stanford U. 22,903   22,741   19,141   21,511   3,951   6,502   5,370   5,688  
26 Duke U. 22,506   21,157   21,499   21,251   3,858   10,143   5,724   1,526  
27 OH State U. 20,630   22,713   20,030   19,784   4,401   5,284   2,636   7,463  
28 U. IL, Urbana-Champaign 15,827   15,108   10,540   18,473   6,778   7,762   1,302   2,631  
29 Brandeis U. 14,495   16,618   17,526   17,816   2   95   17,719   0  
30 U. GA 14,454   18,430   17,577   17,605   6,014   4,239   3,740   3,612  
31 U. CA, San Diego 14,025   14,826   14,807   17,421   2,699   9,260   3,658   1,804  
32 U. CO, Boulder 7,670   14,946   17,894   16,865   118   829   13,202   2,716  
33 MA Institute of Technology 8,788   11,345   15,227   16,580   7,827   3,879   245   4,629  
34 GA State U. 10,427   11,423   10,453   16,568   9,328   3,207   1,721   2,312  
35 Georgetown U. 16,420   13,307   15,778   16,470   294   14,674   345   1,157  
36 Northwestern U. 12,248   12,185   13,366   16,386   1,778   12,157   900   1,551  
37 U. TX, Austin 24,444   17,350   18,040   16,270   306   465   8,253   7,246  
38 TX Tech U. 10,700   14,078   12,483   15,676   2,741   827   674   11,434  
39 Brown U. 17,951   18,210   17,215   15,463   3,774   2,019   6,221   3,449  
40 NC State U. 10,363   11,133   11,020   15,199   4,964   471   632   9,132  
41 U. NE, Lincoln 10,487   12,903   15,200   14,952   3,818   5,899   3,037   2,198  
42 U. Chicago 3,316   3,148   2,796   14,927   6,658   2,532   1,207   4,530  
43 ND State U. 13,880   14,118   13,761   14,883   4,314   137   496   9,936  
44 American U. 11,958   12,845   13,855   14,718   1,429   7,004   1,531   4,754  
45 U. CA, Santa Barbara 9,189   13,602   12,508   14,158   610   152   836   12,560  
46 U. FL 17,314   19,838   18,075   13,818   4,995   97   2,175   6,551  
47 U. WA, Seattle 9,283   8,521   7,363   13,729   147   4,120   7,243   2,219  
48 IA State U. 13,734   16,302   14,347   13,507   3,941   307   9,259   0  
49 TX A&M U., College Station and Health Science Ctr. 15,549   13,040   10,024   13,425   2,833   2,875   2,187   5,530  
50 FL State U. 16,116   9,624   7,630   12,337   3,606   3,149   1,137   4,445  
51 U. DE 10,382   10,610   8,410   11,860   2,286   0   2,150   7,424  
52 U. IL, Chicago 9,598   10,103   10,614   11,815   270   766   393   10,386  
53 SUNY, U. Albany 11,195   12,707   14,286   11,749   306   4,154   5,294   1,995  
54 Yale U. 4,067   7,155   5,877   11,544   3,080   151   287   8,026  
55 U. NM 7,996   7,425   8,275   11,311   455   353   5,335   5,168  
56 Teachers C., Columbia U. 9,449   10,399   12,537   11,270   9,223   0   0   2,047  
57 Portland State U. 9,872   13,019   11,899   11,075   409   1,486   1,254   7,926  
58 SUNY, Binghamton U. 12,395   11,200   12,657   10,946   1,348   2,525   3,596   3,477  
59 NY U. 11,552   7,542   8,008   10,878   2,692   4,774   858   2,554  
60 U. MA, Boston 10,524   7,845   7,524   10,802   117   7,509   941   2,235  
61 IN U.-Purdue U., Indianapolis 6,292   7,119   9,237   10,793   387   4,575   2,598   3,233  
62 U. TX, M. D. Anderson Cancer Ctr. 12,260   12,536   11,549   10,627   0   0   10,627   0  
63 U. HI, Manoa 9,222   7,833   5,378   10,274   36   0   740   9,498  
64 U. MD, Baltimore County 9,957   10,638   10,555   10,021   4   9,612   389   16  
65 Columbia U. in the City of New York 19,334   22,484   21,059   9,685   1,988   5,318   2,379   0  
66 U. KY 10,078   10,751   9,894   9,525   4,419   1,392   1,408   2,306  
67 U. CA, Irvine 10,432   10,823   10,310   9,505   385   3,250   2,704   3,166  
68 GA Institute of Technology 12,960   14,500   9,609   9,496   5,685   3,513   50   248  
69 U. MO, Columbia 5,044   3,998   6,845   9,092   7,280   1,347   287   178  
70 VA Polytechnic Institute and State U. 10,530   10,535   8,387   9,026   1,429   1,726   1,237   4,634  
71 U. UT 3,162   3,384   4,077   8,992   153   110   326   8,403  
72 U. TN, Knoxville 7,408 i 5,794   7,947   8,252   5,263   661   1,169   1,159  
73 U. South FL, Tampa 8,574   8,643   8,632   8,037   756   862   4,611   1,808  
74 Case Western Reserve U. 5,583   2,743   4,758   7,661   76   34   1,103   6,448  
75 Johns Hopkins U.a 9,156   8,026   7,926 i 7,552 i 508 i 9 i 6,116 i 919 i
76 LA State U., Baton Rouge 8,817   8,597   8,159   7,380   4,612   364   367   2,037  
77 U. IA 14,187   8,386   7,372   7,293   11   3,671   266   3,345  
78 U. OK, Norman and Health Science Ctr. 6,356   7,288   6,743   7,291   540   2,404   907   3,440  
79 U. VA, Charlottesville 813   9,555   8,574   7,203   666   3,955   1,538   1,044  
80 CUNY, Graduate Ctr. 3,299   3,822   5,690   7,183   345   2,384   3,363   1,091  
81 Syracuse U. 11,951   10,916   8,325   6,826   1,697   3,720   1,157   252  
82 Rutgers, State U. NJ, Newark 3,425   9,615   7,231   6,731   390   3,183   88   3,070  
83 U. Notre Dame 3,466   3,245   4,001   6,511   492   4,445   913   661  
84 Claremont Graduate U. 5,048   850   5,800   6,380   130   150   0   6,100  
85 KS State U. 5,691   5,420   6,236   6,323   4,787   0   197   1,339  
86 OK State U., Stillwater 6,292   6,973   6,196   6,289   3,661   11   272   2,345  
87 Carnegie Mellon U. 4,820   6,016   5,672   6,264   761   1,773   103   3,627  
88 U. SC, Columbia 581   4,802   8,457   6,241   372   371   1,814   3,684  
89 U. NH 5,541   7,292   6,922   5,965   55   19   5,740   151  
90 U. TN, Knoxville, Institute of Agriculture 4,776 i 5,604   6,970   5,943   5,868   0   0   75  
91 U. Cincinnati 5,227   7,121   6,540   5,576   0   1,447   452   3,677  
92 Vanderbilt U. 4,271   5,055   5,677   5,532   184   4,198   1,080   70  
93 U. OR 7,609   7,010   4,943   5,350   422   1,922   403   2,603  
94 U. Memphis 6,472   5,590   6,622   5,343   2,185   709   865   1,584  
95 CO State U., Ft. Collins 6,426   6,984   6,438   5,303   2,593   748   638   1,324  
96 OR State U. 4,222   4,716   5,102   5,267   2,391   26   1,963   887  
97 Naval Postgraduate School 8,062   7,518   12,063   4,894   342   3,565   92   895  
98 Emory U. 706   1,445 i 2,565   4,855   2,838   197   1,808   12  
99 U. CT 5,116   5,134   5,573   4,835   2,065   716   637   1,417  
100 Northeastern U. 3,949   4,189   3,590   4,681   113   2,038   387   2,143  
101 Rice U. 1,555   2,461   4,490   4,580   408   2,021   1,888   263  
102 U. MA, Amherst 5,624   5,123   6,163   4,501   1,240   741   1,784   736  
103 U. AL, Tuscaloosa 3,211   3,057   3,830   4,098   834   127   152   2,985  
104 Tulane U. 4,468   2,475   3,284   4,087   850   72   2,453   712  
105 Wayne State U. 4,814   4,228   3,127   4,083   4   28   317   3,734  
106 C. of William and Mary and VA Institute of Marine Science 5,427   3,688   2,990   4,045   4   2,119   119   1,803  
107 U. Pittsburgh, Pittsburgh 5,936   4,783   3,926   4,044   457   666   235   2,686  
108 Tufts U. 1,996   1,966   3,698   4,031   193   3,838   0   0  
109 U. RI 0   152   1,230   3,942   11   0   275   3,656  
110 U. TX, San Antonio 4,097   3,880   2,030   3,784   131   34   1,657   1,962  
111 Clemson U. 7,033   6,796   4,552   3,774   1,097   821   325   1,531  
112 U. Baltimore 3,450   4,408   3,885   3,761   2,147   191   0   1,423  
113 SUNY, Buffalo 5,929   4,862   3,953   3,747   219   72   235   3,221  
114 U. Central FL 5,868   5,579   3,733   3,732   813   566   866   1,487  
115 U. KS 4,813   3,261   4,472   3,732   1,116   207   793   1,616  
116 U. AR, Fayetteville 3,298   3,649   3,458   3,621   138   41   586   2,856  
117 National Defense U. ne   ne   ne   3,620   0   130   90   3,400  
118 Alcorn State U. 2,099   3,531   3,641   3,494   3,428   66   0   0  
119 SD State U. 4,963   2,720   3,286   3,489   976   65   255   2,193  
120 Auburn U., Auburn 3,956   3,519   3,278   3,482   44   5   4   3,429  
121 U. Southern ME 162   248   4,134   3,418   2,028   186   413   791  
122 U. New Orleans 3,817   3,640   3,319   3,402   775   77   960   1,590  
123 Northern IL U. 357   4,767   3,412   3,376   12   2,987   82   295  
124 U. MA, Lowell 4,334   4,340   3,752   3,353   827   363   275   1,888  
125 WV U. 3,566   2,453   3,534   3,303   1,861   158   235   1,049  
126 U. CA, Riverside 3,251   3,292   2,509   3,276   37   490   1,997   752  
127 U. CA, Santa Cruz 5,099   5,942   6,373   3,256   248   193   934   1,881  
128 FL International U. 16,917   13,067   3,968   3,228   6   1,419   52   1,751  
129 San Diego State U. 5,299   7,164   5,739   3,106   500   534   1,050   1,022  
130 U. NV, Las Vegas 4,576   4,265   3,296   2,990   89   19   292   2,590  
131 Boston U. 3,568   3,054   2,097   2,967   1,302   233   641   791  
132 Grand Valley State U. 1   2,135 i 2,511 i 2,887   3   5   16   2,863  
133 Rutgers, State U. NJ, Camden 382   819   750   2,838   0   875   52   1,911  
134 U.S. Military Academy 9,648 i 6,012   3,648   2,692   0   0   0   2,692  
135 Old Dominion U. 3,117   3,176   3,846   2,675   990   662   1,023   0  
136 Cleveland State U. 2,310   2,263   2,257   2,625   35   11   139   2,440  
137 U. North TX, Denton 1,257   2,118   3,996   2,600   239   1,610   462   289  
138 U. ID 2,564   3,010   2,801   2,587   1,753   52   138   644  
139 U. AK, Anchorage 1,509   1,689   1,926   2,585   434   0   81   2,070  
140 MT State U., Bozeman 2,765   2,416   1,999   2,441   660   32   374   1,375  
141 U. MT, Missoula 3,164   3,675   2,762   2,438   1,885   1   546   6  
142 Temple U. 1,820   2,193   2,876   2,394   3   364   126   1,901  
143 CA State U., San Bernardino 416 i 1,137   713   2,361   50   148   161   2,002  
144 CUNY, Hunter C. 3,237   3,727   2,719   2,360   613   140   1,184   423  
145 East Carolina U. 546   354   850   2,358   1,145   0   575   638  
146 New School 1,018   1,731   1,248   2,352   341   264   805   942  
147 U. WI, Milwaukee 4,739   3,860   3,212   2,308   31   123   236   1,918  
148 TX State U., San Marcos 768   853   2,999   2,291   39   0   1,797   455  
149 SUNY, Stony Brook U. 3,588   3,650   2,180   2,288   12   536   1,327   413  
150 U. West FL 167   341   465   2,192   0   0   2,110   82  
151 Southern IL U., Carbondale 2,212   1,937   1,969   2,170   172   808   237   953  
152 U. NC, Greensboro 2,726   3,734   2,686   2,160   197   0   17   1,946  
153 CA State U., Sacramento 2,274   2,965   2,556   2,132   46   511   88   1,487  
154 U. IL, Springfield 1,704   1,447   2,018   2,074   0   887   75   1,112  
155 U. WY 916   2,067   1,773   2,069   918   0   663   488  
156 U. Houston 2,995   2,579   2,027   2,001   417   677   907   0  
157 U. MO, St. Louis 1,265   1,153   1,196   1,986   346   932   32   676  
158 Sinte Gleska U. 25   95   ne   1,940   5   0   0   1,935  
159 U. CA, Merced 979   1,181   1,253   1,905   294   254   96   1,261  
160 Dartmouth C. 990   1,827   1,592   1,879   657   892   277   53  
161 U. ME 5,395   5,921   1,763   1,862   293   0   387   1,182  
162 VA Commonwealth U. 4,829   2,972   2,580   1,790   101   1,608   0   81  
163 U. Louisville 1,475   1,256   1,964   1,754   134   297   109   1,214  
164 Brigham Young U., Provo 2,019   1,750   1,495   1,723   324   495   688   216  
165 U. NV, Reno 4,042   2,931   2,547   1,679   6   27   0   1,646  
166 San Francisco State U. 1,687   1,201   2,129   1,656   98   0   1,109   449  
167 Kent State U. 1,392   3,289   2,251   1,638   39   394   186   1,019  
168 U. TX, El Paso 5,266   2,456   2,099   1,630   1,059   137   199   235  
169 U. PR, Rio Piedras 1,059   1,062   1,599   1,611   0   2   37   1,572  
170 U. NC, Charlotte 3,076   2,665   2,400   1,607   40   172   538   857  
171 Bowling Green State U. 2,084   2,111   1,869   1,590   0   210   1,380   0  
172 Howard U. 2,317   1,631   2,097   1,583   1,514   0   69   0  
173 U. AK, Fairbanks 1,377   2,005   1,828   1,509   69   7   549   884  
174 Jackson State U. 2,868   2,694   3,440   1,498   108   256   0   1,134  
175 U. Southern MS 925   1,717   1,546   1,435   0   386   210   839  
176 U. AL, Huntsville 5,144   4,604   2,863   1,431   636   715   80   0  
177 Rochester Institute of Technology 1,486   1,111   1,609   1,410   0   162   0   1,248  
178 MI Technological U. 814   833   1,051   1,400   0   0   0   1,400  
179 IL State U. 358   711   1,056   1,384   896   23   72   393  
180 Bryn Mawr C. 1,279   1,262   1,608   1,374   252   256   384   482  
181 U. Northern IA 734   1,322   1,074   1,370   27   6   0   1,337  
182 Miami U. 89   995   973   1,357 i 85 i 155 i 174 i 943 i
183 PA State U., Harrisburg 1,490   1,536   1,479   1,349   0   1,330   19   0  
184 CA State U., Fullerton 2,734   2,418   1,761   1,348   154   33   967   194  
185 U. AL, Birmingham 1,410   1,307   1,398   1,312   0   0   845   467  
186 U. TX, Dallas 5,408   4,722   1,736   1,306   386   73   0   847  
187 Boise State U. 1,028   1,020   1,209   1,260   414   575   37   234  
188 Washington U., St. Louis 8,606   1,362   1,272   1,240   0   719   143   378  
189 Sam Houston State U. 2,690   126   1,364   1,232   5   0   83   1,144  
190 UT State U. 811   1,068   1,193   1,135   222   3   908   2  
191 CA Institute of Technology 0   0   4,255 i 1,102 i 414 i 688 i 0 i 0 i
192 AL A&M U. 2,667   2,815 i 2,830 i 1,100 i 196 i 166 i 273 i 465 i
193 OH U. 653   561   1,132   1,096   0   194   106   796  
194 Fordham U. 787   398   810   1,095   233   165   308   389  
195 U. NE, Omaha 1,121   1,308   1,294   1,093   70   381   56   586  
196 Rensselaer Polytechnic Institute 346   510   776   1,077   830   0   0   247  
197 Eastern WA U. 1,847   2,524   1,647   1,068   3   6   0   1,059  
198 Creighton U. 80 i 0   0 i 1,025 i 208 i 353 i 179 i 285 i
199 Middle TN State U. 379   634   619   1,013   834   12   167   0  
200 Eastern MI U. 1,531   1,225   2,554   998   19   0   829   150  
201 SUNY, C. of Environmental Science and Forestry 220   238 i 236 i 950 i 0 i 0 i 0 i 950 i
202 U. Akron 2,686   2,743   1,464   946   18   272   625   31  
203 Western MI U. 833   744   687   924   8   37   157   722  
204 Clark U. 36   148   522   887   312   14   0   561  
205 Grinnell C. 79   142   197   872   531   195   146   0  
206 Northwestern State U. LA 1,033   903   866   846   0   0   0   846  
207 U. WI, La Crosse 479   1,116 i 889   842   61   4   20   757  
208 Worcester Polytechnic Institute 878   1,479   1,274   828   0   0   0   828  
209 Western WA U. 387   199   286   823   269   39   253   262  
210 SUNY, Buffalo State C. 989   1,644   1,474   806   0   0   199   607  
211 U. LA, Lafayette 3,571   3,234   1,404   802   0   108   216   478  
212 Loyola U., Chicago 1,553   1,402   901   800   0   427   91   282  
213 Lehigh U. 321   328   605   755   147   18   100   490  
214 Davidson C. 575   733   292   752   0   0   0   752  
215 U.S. Air Force Academy 1,171   1,300   778   732   163   556   0   13  
216 Baylor U. 1,057   1,376   592   722   18   67   590   47  
217 Calvin C. 425   133   347   709   0   6   703   0  
218 CUNY, Queens C. 867   1,424   1,109   695   44   9   424   218  
219 ID State U. 611   608   429   690   0   50   0   640  
220 U. MA, Dartmouth 530   620   399   686   8   538   122   18  
221 CUNY, Lehman C. 244 i 253   390   656   4   0   138   514  
222 Youngstown State U. 823   357   532   644   182   0   4   458  
223 Sul Ross State U. 888   768   735   639   0   0   0   639  
224 Kennesaw State U. 324   319   435 i 591   0   0   5   586  
225 IN U.-Purdue U., Ft. Wayne 723   663   506   581   0   11   1   569  
226 Williams C. 772   617   679   581   467   86   28   0  
227 Fairfield U. 530   579   594 i 579   270   121   188   0  
228 FL A&M U. 83   1,460   745   578   0   558   0   20  
229 San Jose State U. 95   414   547   578   110   5   25   438  
230 U. MS and U. MS, Jackson, Medical Ctr. 823   429   578   578   18   307   253   0  
231 U. New Haven ne   0   0   576   0   0   0   576  
232 CUNY, John Jay C. of Criminal Justice 1,577   1,760   1,750   570   12   143   287   128  
233 U. HI, Hilo 51   264   288   569   415   0   63   91  
234 James Madison U. 203   416   506   567   116   253   198   0  
235 U. Miami 1,057   621   878   558   0   0   175   383  
236 St. Louis U. 56   59   377   553   5   58   33   457  
237 Fisk U. 0   0   0   530 i 0 i 238 i 292 i 0 i
238 Middlebury C. 62   215   701   523   178   0   322   23  
239 GA Southern U. 65   122   461   520   262   68   178   12  
240 Northern AZ U. 812   741   807   519   0   38   437   44  
241 Central CT State U. 185   208   415   496   3   0   17   476  
242 U. SD 827   670   578   490   0   252   238   0  
243 U. MO, Kansas City 371   462   954   484   179   12   201   92  
244 Colgate U. 408   287   456   483   94   106   25   258  
245 U. South AL 833   666   468   480   0   7   106   367  
246 Catholic U. of America 307   468   419   477   173   0   304   0  
247 Marquette U. 300   101   85   437   108   271   0   58  
248 Polytechnic Institute of NY U. 0   0   221   431   0   0   0   431  
249 Wesleyan U. 234   450   621   430   44   296   49   41  
250 NJ Institute of Technology 264   510   448   427   0   0   0   427  
251 Chapman U. 374   235   344   423   301   0   122   0  
252 Central WA U. 788   615   429   413   0   6   407   0  
253 Pepperdine U. 0   154 i 805 i 411 i 14 i 23 i 10 i 364 i
254 Southern Methodist U. 219   247   284   411   352   23   36   0  
255 Western OR U. 143   229   283   407   0   0   0   407  
256 CO School of Mines 138   140   503   405   404   0   0   1  
257 Boston C. 4,298 i 553   695   386   186   24   176   0  
258 Wichita State U. 60   575   540   379   0   0   2   377  
259 Amherst C. 401   244   329 i 368   96   164   108   0  
260 Reed C. 285   296   177   357   4   230   123   0  
261 U. of the Pacific 35   622   758   354   354   0   0   0  
262 U. TX, Arlington 949   300   383   344   2   24   73   245  
263 Western IL U. 243   204   322   344   0   0   93   251  
264 Towson U. 1,141   590   273   338   130   0   102   106  
265 Bowdoin C. 79   340   259   337   10   30   297   0  
266 C. Charleston 628   270   322   330   24   236   39   31  
267 CA State U., Northridge 50   600   685   326   0   0   0   326  
268 U. VT 174   309   285   324   175   22   116   11  
269 Morgan State U. 1,509   1,178   760   321   0   0   0   321  
270 CUNY, Baruch C. 836   425   817   314   69   0   119   126  
271 Wellesley C. 365   328   243   305   252   4   49   0  
272 U. Northern CO 323   177   205   298   7   10   262   19  
273 Claremont McKenna C. 2,561   2,451   2,447 i 297 i 132 i 101 i 0 i 64 i
274 U. of the DC 1,332   424   0   289   0   0   0   289  
275 Loyola Marymount U. 10   125   197   287   27   88   91   81  
276 U. NC, Wilmington 1,066   532   442   287   20   103   34   130  
277 U. AR, Little Rock 216   92   186   285   0   0   285   0  
278 Southern OR U. 271   362   263   282   0   0   0   282  
279 NC Agricultural and Technical State U. 664   525   0   277   211   0   0   66  
280 Ball State U. 371   4,923   718   276   10   76   105   85  
281 U. San Diego 308   292   261   275   0   12   0   263  
282 U. of the VI 0   0   193 i 274 i 0 i 43 i 0 i 231 i
283 Montclair State U. 101   427   388   265   0   0   140   125  
284 Niagara U. 123   220   854   262   0   0   0   262  
285 Franklin and Marshall C. 361   167   228   256   40   181   35   0  
286 U. South FL, St. Petersburg 135   93   271   244   81   34   14   115  
287 Pomona C. 385   474   552   235   60   74   34   67  
288 U. NC, Asheville 113   110   354   233   91   0   0   142  
289 LA Tech U. 110   116   201   230   0   0   79   151  
290 CUNY, Medgar Evers C. 2   544   450   221   0   0   0   221  
291 U. MN, Duluth 141   242   91   221   14   5   17   185  
292 Naval War C. ne   ne   171 i 215 i 0 i 215 i 0 i 0 i
293 U. PR, Mayaguez 318   244   203   205   0   0   205   0  
294 HI Pacific U. ne   0   276   204   0   5   199   0  
295 Western KY U. 9   100   1,180   204   0   1   147   56  
296 Bates C. 96   29   137   201   51   7   143   0  
297 TX A&M U., Corpus Christi 148   182   296   199   0   1   105   93  
298 CA State U., Dominguez Hills 628   465   667   195   0   0   195   0  
299 Marshall U. 0   182   239   195   195   0   0   0  
300 Central MI U. 23   283   152   192   0   0   18   174  
301 St. Cloud State U. 421   267   202   189   10   77   17   85  
302 Lincoln U., Jefferson City 107   33   205   188   188   0   0   0  
303 Southern IL U., Edwardsville 1,920   1,136   294   188   0   0   188   0  
304 Southeastern LA U. 160   9   218   179   0   0   0   179  
305 U. del Este 0   0   0   179   0   53   126   0  
306 IL Institute of Technology 0   0   0   177   0   0   0   177  
307 U. MN, Morris 82   116   ne   173   149   1   0   23  
308 U. PR, Cayey 122   62   153   173   0   0   36   137  
309 Swarthmore C. 215   469   117   172   142   22   8   0  
310 TX A&M International U. 247   149   91   171   0   0   171   0  
311 CA State U., Long Beach 359   191 i 180 i 169   40   0   56   73  
312 Plymouth State U. 171 i 437 i 179   167   155   0   3   9  
313 U. MI, Dearborn 162   321   335   167   0   0   37   130  
314 Barnard C. 344   310   211   166   52   0   114   0  
315 U. Toledo 335   186   92   162   158   0   4   0  
316 SUNY, C. Cortland 3   150   ne   160   0   0   160   0  
317 U. Central OK 587   435   101   156   6   4   5   141  
318 CA State Polytechnic U., Pomona 39   150   37   155 i 23 i 19 i 22 i 91 i
319 Trinity C., Hartford 30   69   64   154   32   82   33   7  
320 Hamilton C. 74   15   8   153   73   29   14   37  
321 U. Redlands 0   0   21   153   120   0   0   33  
322 Kean U. ne   0   458   150   0   0   0   150  
323 Northeast OH Medical U. 187   505   109   150   0   0   49   101  
324 Norwich U. ne   59 i 86   149   6   21   10   112  
325 Colby C. 211   143   187   145   44   64   27   10  
326 CUNY, City C. 190   642   364   145   62   12   71   0  
327 U. Rochester 262   287   66   145   19   0   0   126  
328 U. TX, Pan American 601   496   179   145   15   56   29   45  
329 U. Central AR 2   5   17   143   104   2   16   21  
330 Stephen F. Austin State U. 156   99   149   142   0   0   12   130  
331 St. John's U., Collegeville 40   54   ne   141   9   94   34   4  
332 U. Richmond 56   20   49   140   0   39   24   77  
333 CA Polytechnic State U., San Luis Obispo 413   368   331   139   61   0   61   17  
334 Fayetteville State U. 0   301   147   137   0   0   137   0  
335 Vassar C. 20   288   142   137   137   0   0   0  
336 Willamette U. 373   173   101   134   0   0   108   26  
337 NM State U. 612   349   142   133   35   36   4   58  
338 U. West GA 73   210   193   132   3   0   46   83  
339 McNeese State U. 191   159   104   131   0   0   0   131  
340 U. Dayton 26   28   122   128   63   12   53   0  
341 Hobart and William Smith Colleges 66   24   55   125   86   0   39   0  
342 Salisbury U. 113   127   522   125   0   3   2   120  
343 FL Gulf Coast U. 143   332   326   123   7   23   0   93  
344 Purdue U., Calumet 6   84   190   118   0   102   0   16  
345 Wright State U. 54   50   15   118   0   0   4   114  
346 Appalachian State U. 229   96   51   116   51   8   47   10  
347 DePaul U. 119   117   39   109   0   1   4   104  
348 SUNY, Oswego 0   10   ne   109   0   0   107   2  
349 CA State U., East Bay 51   83   16   108   11   0   0   97  
350 Macalester C. 677   767   212   108   13   66   8   21  
351 U. CO, Denver and Anschutz Medical Campus 515   526   442   108   82   0   26   0  
352 Elon U. ne   105 i 108 i 107 i 35 i 27 i 34 i 11 i
353 Villanova U. 140 i 142 i 144 i 105 i 23 i 38 i 17 i 27 i
354 Mercyhurst U. 394   266   134   101   0   0   0   101  
355 Morehead State U. 471   431   78   100   0   0   100   0  
356 Winthrop U. ne   8   9   100   0   97   3   0  
357 Mercer U. 31   80   192   96   0   0   84   12  
358 Clark Atlanta U. 502   500   959   93   0   93   0   0  
359 Mercy C. 85   79   ne   93   0   0   93   0  
360 Humboldt State U. 1,247   1,355   70   89   7   0   9   73  
361 C. of St. Benedict ne   58   ne   85   6   38   37   4  
362 U. of the Sciences Philadelphia 41   76   81   84   0   0   0   84  
363 U. North FL 457   294   59   82   0   2   50   30  
364 U. San Francisco 109   72   75   82   12   0   70   0  
365 VA State U. 28   76   151   80   0   0   80   0  
366 Rider U. 0   12   4   79 i 24 i 19 i 28 i 8 i
367 Haverford C. 140 i 140 i 45 i 78 i 25 i 20 i 25 i 8 i
368 CT C. 0   67   84   76   0   0   0   76  
369 CA State U., Stanislaus ne   16 i 29   74   0   21   46   7  
370 Lincoln U. of the Commonwealth of PA 0   0   181   74   0   0   0   74  
371 Oberlin C. 52   110   63   74   15   40   15   4  
372 CUNY, C. Staten Island 168   9   44   72 i 8 i 3 i 14 i 47 i
373 MT Tech of U. MT 0   0   0   72   0   0   0   72  
374 CO C. 100   233   151   71   0   71   0   0  
375 PA State U., Erie 248   379   90   71   13   0   58   0  
376 TX Christian U. 26   8   12   70   4   63   3   0  
377 Hofstra U. 44   55   87   69   0   8   61   0  
378 NC Central U. 190   0   0   68   0   68   0   0  
379 Trinity U. 2   55   61   65   50   0   15   0  
380 CA State U., Bakersfield 0   0   90   64   0   6   41   17  
381 Hampton U. 0   0   0   62   0   0   0   62  
382 IN U., South Bend 57   47   64   61   0   33   26   2  
383 Fuller Theological Seminary 0   0   ne   60   0   0   0   60  
384 La Salle U. 58   56   0   59   0   0   59   0  
385 U. Denver 435   105   45   58   0   8   0   50  
386 U. TX, Tyler 0   81   0   58   58   0   0   0  
387 Smith C. 347   217   139   56   16   12   22   6  
388 TX Woman's U. 68   68   45   56   0   3   53   0  
389 U. Tulsa 27   30   6   56   5   0   51   0  
390 U. WI, Green Bay 15   16 i 15 i 56 i 11 i 4 i 5 i 36 i
391 Gallaudet U. 113   122   80   55   0   0   15   40  
392 Bucknell U. 22   35   51   53   7   8   12   26  
393 Lafayette C. 236   123   49   53   45   5   3   0  
394 Mt. Holyoke C. 95   167   225   53   5   18   30   0  
395 Union C., Schenectady 67   118   134   52   13   10   29   0  
396 Washington and Jefferson C. 0   0   ne   52   46   0   0   6  
397 IN U., New Albany 42   24   ne   51   0   0   0   51  
398 Suffolk U. ne   537   0   51   0   0   0   51  
399 Southern CT State U. 0   0 i 0 i 47 i 10 i 8 i 9 i 20 i
400 CA State U., Los Angeles 505   153   13   45   0   0   0   45  
401 Coastal Carolina U. 67   36   22   45   29   16   0   0  
402 U. ND 185   128   21   45   9   0   0   36  
403 Quinnipiac U. ne   ne   35 i 44 i 11 i 8 i 12 i 13 i
404 SUNY, Geneseo 14   37   106   44   0   5   32   7  
405 Indiana U. PA 256   323   177   43   0   0   9   34  
406 Keene State C. ne   21   55 i 42   0   0   0   42  
407 MN State U., Mankato 64   15   66   41   0   0   0   41  
408 Morehouse C. 1,415   207 i 221   39   0   0   37   2  
409 U. GU 117   75   140   39   0   0   0   39  
410 Washington and Lee U. 119   91   ne   38   6   0   0   32  
411 Dickinson C. 241   34   50   36   0   19   11   6  
412 Spelman C. 370   0   57   36   0   0   0   36  
413 Sonoma State U. 196   30   ne   35   0   0   6   29  
414 Tuskegee U. 2,308   2,322   1,942   35   0   0   0   35  
415 U. NE, Kearney 4   0   18   35   1   9   0   25  
416 CUNY, Brooklyn C. 420   560   455   34   2   10   5   17  
417 Richard Gilder Graduate School at the American Museum of Natural History ne   ne   ne   34 i 0 i 0 i 34 i 0 i
418 U. Houston, Clear Lake 9   12   0   34   0   0   0   34  
419 Oakland U. 30   68   86   33   10   3   20   0  
420 SUNY, C. Brockport 7   6   3   33   0   0   23   10  
421 U. WI, Stevens Point 33   23 i 24   31   0   2   0   29  
422 St. Joseph's U. 47   137   147   30   4   2   24   0  
423 FL Atlantic U. 2,317   2,413   2,734   29   0   0   14   15  
424 Western Carolina U. 531   333   274   28   0   0   28   0  
425 CA State U., Fresno 59   0   39   27   0   0   27   0  
426 IL Wesleyan U. 132   363   144 i 27   25   2   0   0  
427 U. AR, Pine Bluff 52   10   35   26   0   0   26   0  
428 U. WI, Oshkosh 54   61   30   26 i 0 i 19 i 0 i 7 i
429 AR State U., Jonesboro 11   16   75   25   23   2   0   0  
430 Ithaca C. 34   8   8   24   2   0   22   0  
431 WV State U. 7   41   4   24   14   0   10   0  
432 U. WA, Tacoma 0   0   16   23   0   0   13   10  
433 Bradley U. 2   7   9   22   6   0   13   3  
434 CUNY, York C. ne   193   111   21   0   0   0   21  
435 East TN State U. 86   102   49   20   7   0   13   0  
436 Furman U. 16   23   23   20   20   0   0   0  
437 U. TN, Chattanooga 84   26   118   20   2   1   17   0  
438 St. Michael's C. 2   20   ne   19   1   9   9   0  
439 Grambling State U. 0   0   0   16   0   0   0   16  
440 Skidmore C. 222   40   38   16   1   0   15   0  
441 CA State U., Channel Islands ne   25   ne   15   0   15   0   0  
442 IN State U. 104   156   61   15   0   0   0   15  
443 Siena C. 0   0   0   15   10   3   2   0  
444 St. Olaf C. 5   15   8   15   8   7   0   0  
445 U. Houston, Downtown 0   0   0   15   0   0   0   15  
446 CA State U., Chico 85   80   14   13   0   7   6   0  
447 Santa Clara U. 165   125   28   13   0   0   13   0  
448 U. CO, Colorado Springs 33   0   0   13   0   0   0   13  
449 Carleton C. 188   8   0   12   0   11   0   1  
450 CA State U., San Marcos 1,123   11 i 11 i 11   0   0   0   11  
451 U. New England 511   341   15   11   0   0   0   11  
452 Agnes Scott C. 87   34   ne   10   7   0   3   0  
453 CA State U., Monterey Bay 0   62   0   10   0   0   10   0  
454 Christopher Newport U. 0   9   17   10   9   0   1   0  
455 Eastern IL U. 24   28   ne   10   0   5   5   0  
456 Xavier U. LA 69   66   10   9   0   0   9   0  
457 Claflin U. 0   0   0   8   0   0   8   0  
458 Clarkson U. 8   172   38   7   0   0   0   7  
459 MO State U. 40   20   0   7   0   0   7   0  
460 U.S. Naval Academy 407   301   8   7   7   0   0   0  
461 U. Hartford 31   154   73   7   0   0   0   7  
462 Long Island U. 8 i 8 i 9 i 6   0   0   6   0  
463 Northern KY U. 53   10   9   6   0   6   0   0  
464 TN State U. 107   5   0   6   6   0   0   0  
465 Valparaiso U. 0   2   4   6   0   4   2   0  
466 West Chester U. PA 4 i 8   37   6   1   1   0   4  
467 Drake U. 15   25   ne   5   0   4   1   0  
468 Roger Williams U. 0   0   1   5   0   0   0   5  
469 TN Technological U. 12   7   4   5   0   5   0   0  
470 Drexel U. 390   471   448   3   0   3   0   0  
471 Lamar U. 0   0   0   3   0   0   0   3  
472 Saginaw Valley State U. 13   16   7   3   0   0   0   3  
473 Occidental C. 779   467   18   2   2   0   0   0  
474 U. TX, Brownsville 33   5   3   2   0   0   2   0  
475 U. WI, Eau Claire 72   5   0   2   2   0   0   0  
476 Austin Peay State U. ne   7   6   1   0   1   0   0  
477 Rowan U. 0   3   3   1   0   0   1   0  
478 St. John's U., Manhattan 0   3   18   1   0   0   1   0  
479 TX A&M U., Commerce 0   0   1   1   0   0   1   0  
480 U. of St. Thomas (MN) 0   2   0   1   0   0   1   0  
481 Wheeling Jesuit U. 0   0   2   1   1   0   0   0  
  All other surveyed institutions 10,744   15,348   5,080   0   0   0   0   0  

i = imputed. ne = not eligible; institution did not meet the criteria for inclusion.
nec = not elsewhere classified.
a Johns Hopkins University includes Applied Physics Laboratory, with $5,518 thousand in total R&D expenditures in social sciences in FY 2013.
NOTES: Institutions reporting zero expenditures in ranked total for FY 2013 are not listed in this table. Tied institutions are ranked alphabetically. Institutions ranked are geographically separate campuses headed by a campus-level president or chancellor. Some campuses are part of large multi-campus universities; some are part of state university systems. For a complete listing of campuses that belong to a larger university or system and their aggregate R&D expenditures, see table 84.
SOURCE: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Higher Education Research and Development Survey.
Data from survey cycle FY 2013, as of 31 July 2014.