Newer information is available.
Table 56. Federally financed higher education R&D expenditures, financed by the Department of Defense, ranked by DOD R&D expenditures, by R&D field: FY 2013
(Dollars in thousands)
Rank Institution DOD R&D
expenditures
  Computer
sciences
  Environmental
sciences
  Life
sciences
  Mathematical
sciences
  Physical
sciences
  Psychology   Social
sciences
  Sciences,
nec
  Engineering   All non-S&E
fields
 
  All institutions 5,037,554   546,717   208,006   913,123   93,531   509,648   56,854   94,522   86,895   2,457,102   71,156  
1 Johns Hopkins U.a 649,571   52,418   9,681   31,705   25,053   58,249   66   2,482   13,137   456,780   0  
2 GA Institute of Technology 337,614   55,711   4,439   1,541   78   16,064   2,630   1,045   23   255,748   335  
3 PA State U., University Park and Hershey Medical Ctr. 224,694   43,338   4,652   6,025   4,041   15,116   1,399   583   0   148,329   1,211  
4 MA Institute of Technology 131,439   20,761   2,495   4,052   1,212   5,074   0   2,280   986   93,425   1,154  
5 U. TX, Austin 124,334   31,846   71   3,346   372   26,163   515   772   38   58,908   2,303  
6 Uniformed Services U. of the Health Sciences 119,161   0   0   106,440   0   0   12,721   0   0   0   0  
7 U. MD, College Park 95,782   15,576   256   1,617   723   18,393   1,746   29,881   0   27,590   0  
8 U. Southern CA 92,714   63,605   785   4,558   578   1,666   750   20   0   16,260   4,492  
9 U. WA, Seattle 91,468   4,174   20,790   37,073   695   1,550   0   50   0   26,214   922  
10 Stanford U. 89,026   12,002   840   12,544   2,020   20,700   223   1,556   0   39,140   1  
11 Naval Postgraduate School 80,711   11,545   7,420   149   3,342   8,008   44   4,372   21,252   20,053   4,526  
12 U. CA, San Diego 77,488   1,398   25,103   18,404   1,324   7,952   1,837   2,184   998   18,288   0  
13 U. MI, Ann Arbor 73,021   149   528   15,606   266   4,746   597   734   0   50,296   99  
14 Carnegie Mellon U. 72,511   42,327   0   24   708   521   1,075   1,247   162   26,447   0  
15 U. Dayton 61,079   1,482   0   62   0   1,048   0   28   15   58,408   36  
16 U. AL, Huntsville 58,431   16,994   167   53   77   832   0   1,075   0   37,057   2,176  
17 U. HI, Manoa 54,875   20,546   13,901   1,820   0   5,459   0   191   8,911   4,041   6  
18 Harvard U. 53,524   401   1,150   11,457   302   14,931   0   1,140   7,216   16,927   0  
19 Duke U. 50,330   705   2,952   14,344   2,380   2,674   115   445   138   26,577   0  
20 U. IL, Urbana-Champaign 49,290   8,432   368   1,436   243   7,611   937   121   95   29,396   651  
21 UT State U. 48,969   0   924   162   0   191   0   0   0   47,692   0  
22 U. PA 47,181   7,535   0   14,544   488   767   682   7,405   0   15,753   7  
23 U. CA, Santa Barbara 46,037   1,930   40   201   13   10,078   102   515   0   33,158   0  
24 U. Pittsburgh, Pittsburgh 44,546   745   23   34,373   214   3,330   5   65   1,158   4,376   257  
25 U.S. Air Force Academy 43,515   872   0   3   0   2,640   0   652   91   36,391   2,866  
26 Columbia U. in the City of New York 41,438   10,684   1,585   13,040   4   1,689   0   2   0   14,434   0  
27 U. CA, Los Angeles 41,254   2,817   169   7,247   4,230   7,134   349   1,536   135   15,144   2,493  
28 CO State U., Ft. Collins 39,936   1,012   27,817   3,686   621   1,063   0   14   0   5,176   547  
29 U. CA, Berkeley 39,157   0   498   659   1,118   9,356   86   3,962   1,604   21,874   0  
30 Vanderbilt U. 36,961   0   1,247   5,340   208   4,482   121   234   137   25,192   0  
31 OH State U. 36,249   1,550   505   6,118   189   2,654   1,022   219   0   23,909   83  
32 VA Polytechnic Institute and State U. 35,593   904   2   7,047   404   2,045   7   98   472   24,600   14  
33 Cornell U. 35,022   6,505   375   7,525   102   6,076   0   341   0   14,098   0  
34 Purdue U., West Lafayette 34,806   2,387   44   1,302   569   2,889   101   774   0   26,443   297  
35 Northwestern U. 33,626   0   76   7,155   8   10,905   451   270   403   13,778   580  
36 SUNY, Buffalo 32,174   2,110   348   5,824   0   1,883   102   0   0   21,718   189  
37 AZ State U. 31,950   2,214   175   10,083   544   1,846   76   1,145   99   15,096   672  
38 Yale U. 30,831   2,915   161   10,815   981   2,787   24   287   0   12,861   0  
39 CA Institute of Technology 30,533   0   0   2,977   2,655   14,515   0   0   0   10,386   0  
40 U. AZ 28,390   2,983   995   2,056   500   5,744   0   394   0   15,539   179  
41 Princeton U. 28,285   1,762   210   596   3,610   3,976   113   2,388   0   15,630   0  
42 U. VA, Charlottesville 27,426   2,299   220   5,660   110   1,269   14   0   0   17,854   0  
43 Woods Hole Oceanographic Institution 27,243   0   11,261   0   0   0   0   0   0   15,982   0  
44 U. WI, Madison 26,459   1,851   898   4,365   159   7,466   0   0   309   11,404   7  
45 TX A&M U., College Station and Health Science Ctr. 25,940   1,023   1,279   7,190   841   398   0   303   0   14,663   243  
46 U. FL 25,332   1,301   0   7,714   150   2,257   98   431   0   13,307   74  
47 U. Central FL 23,805   164   56   93   0   6,681   1,472   597   11,643   2,961   138  
48 U. DE 23,511   741   2,358   2,044   311   435   0   0   11   17,592   19  
49 U. CO, Boulder 23,481   1,104   1,059   216   317   7,652   2,124   28   0   10,981   0  
50 U. NM 22,352   1,294   66   3,455   0   2,955   8   615   3,243   10,678   38  
51 Boston U. 21,425   178   11   6,729   198   2,270   339   0   2,906   8,512   282  
52 Rutgers, State U. NJ, New Brunswick 21,310   610   1,174   7,827   1,478   1,729   99   150   0   8,005   238  
53 U. MN, Twin Cities 21,197   1,167   0   8,190   221   1,585   85   0   0   9,949   0  
54 U. Miami 20,882   29   7,063   10,710   0   451   922   0   0   1,707   0  
55 George Mason U. 19,829   4,613   130   3,514   165   2,391   1,794   2,283   0   4,936   3  
56 FL State U. 19,600   326   1,528   103   247   386   2,389   41   0   14,477   103  
57 U. CA, Davis 18,873   1,582   663   6,511   494   428   0   0   0   9,078   117  
58 Georgetown U. 18,700   506   0   16,537   0   729   0   621   0   0   307  
59 Rice U. 18,649   183   70   256   534   6,016   0   0   1,493   10,097   0  
60 NM State U. 18,368   211   0   95   848   553   0   0   0   16,661   0  
61 Air Force Institute of Technology 17,981   700   186   0   4,307   4,789   0   0   0   6,878   1,121  
62 U. TN, Knoxville 17,808   69   32   215   0   414   0   0   99   5,885   11,094  
63 U. UT 17,444   3,705   741   5,060   113   2,775   0   734   0   4,198   118  
64 Mercer U. 17,187   0   0   0   0   0   0   0   0   17,187   0  
65 U. South FL, Tampa 16,620   46   269   10,384   116   1,463   584   509   186   2,690   373  
66 U. CO, Denver and Anschutz Medical Campus 16,557   0   5   15,933   0   0   255   0   0   364   0  
67 U. Notre Dame 15,354   695   0   735   186   1,010   1   0   0   12,727   0  
68 U. MD, Baltimore 15,232   0   42   15,180   0   0   0   0   0   0   10  
69 U. CA, Irvine 14,729   956   0   3,092   626   826   878   523   0   7,828   0  
70 U. IA 14,506   243   0   2,721   18   2,849   0   106   0   8,116   453  
71 NC State U. 14,279   2,379   192   1,088   1,227   1,023   87   0   9   8,225   49  
72 Case Western Reserve U. 14,188   0   25   4,554   1   224   0   0   0   9,384   0  
73 MI State U. 14,052   1,101   0   1,715   521   732   256   322   38   9,247   120  
74 OR State U. 13,874   1,494   4,903   3,753   0   84   0   0   643   2,997   0  
75 Rensselaer Polytechnic Institute 13,804   3,918   0   27   578   1,269   2,508   0   0   5,504   0  
76 Northeastern U. 13,727   2,892   171   523   85   3,054   821   1,032   0   4,801   348  
77 U. AL, Birmingham 13,298   415   0   9,491   0   235   59   0   0   3,085   13  
78 NY U. 13,029   1,965   0   5,905   2,632   1,161   1,225   0   0   0   141  
79 Wright State U. 12,584   768   161   342   51   1,135   589   0   64   9,474   0  
80 U. NE, Lincoln 12,519   823   162   264   53   5,376   36   123   0   5,080   602  
81 U. NC, Chapel Hill 12,233   1,607   845   7,437   442   1,715   49   11   0   119   8  
82 U. Chicago 12,221   1,045   0   4,124   512   4,225   1,433   520   0   362   0  
83 Baylor C. of Medicine 12,027   0   0   12,027   0   0   0   0   0   0   0  
84 Stevens Institute of Technology 11,712   58   333   0   51   69   0   0   0   11,138   63  
85 U. CT 11,646   68   798   3,665   0   1,649   560   0   0   4,906   0  
86 U.S. Military Academy 11,630   623   189   70   300   1,060   153   2,692   0   6,525   18  
87 U. Cincinnati 11,423   0   0   7,619   490   291   97   0   0   2,909   17  
88 MI Technological U. 11,402   0   579   7   89   176   0   0   0   10,531   20  
89 U. MO, Columbia 11,177   283   51   3,722   281   1,721   0   78   0   5,041   0  
90 U. MA, Amherst 11,159   4,454   0   1,321   135   1,326   342   0   0   3,361   220  
91 Rockefeller U. 11,145   0   99   11,046   0   0   0   0   0   0   0  
92 U. OK, Norman and Health Science Ctr. 11,037   145   2,249   2,611   93   448   175   1   0   2,116   3,199  
93 Brown U. 10,921   710   0   1,238   3,436   592   0   0   0   4,545   400  
94 U. CA, San Francisco 10,766   0   0   10,660   0   106   0   0   0   0   0  
95 MS State U. 10,341   243   228   733   5   214   48   0   761   8,109   0  
96 U. TX, Dallas 10,235   1,530   43   2,552   102   2,226   252   49   0   2,873   608  
97 Drexel U. 10,205   1,388   0   1,302   0   0   0   0   0   7,515   0  
98 U. TX, Health Science Ctr., San Antonio 10,131   0   0   10,131   0   0   0   0   0   0   0  
99 IA State U. 10,122   143   0   643   298   1,169   0   0   0   7,869   0  
100 U. TX, Health Science Ctr., Houston 9,867   0   0   9,867   0   0   0   0   0   0   0  
101 Auburn U., Auburn 9,794   0   94   749   45   325   0   0   0   8,563   18  
102 WA State U. 9,542   0   0   2,649   42   5,166   3   7   0   1,636   39  
103 Old Dominion U. 9,495   65   331   710   0   113   72   171   352   6,159   1,522  
104 U. AK, Fairbanks 9,333   1,708   977   1,205   0   4,130   0   0   119   1,194   0  
105 U. TX, M. D. Anderson Cancer Ctr. 9,144   0   0   8,386   0   71   613   74   0   0   0  
106 Dartmouth C. 8,885   85   0   4,481   184   230   317   205   558   2,825   0  
107 U. IL, Chicago 8,722   678   0   5,373   88   580   0   430   73   1,500   0  
108 U. Rochester 8,713   997   0   2,555   6   1,528   56   0   0   3,571   0  
109 U. MS and U. MS, Jackson, Medical Ctr. 8,619   0   5   1,924   26   6,300   0   0   0   322   42  
110 Temple U. 8,420   838   0   2,840   3   3,610   207   0   0   830   92  
111 MT State U., Bozeman 8,388   134   0   206   103   2,237   0   0   0   778   4,930  
112 U.S. Naval Academy 8,242   616   254   0   225   1,573   0   0   0   5,234   340  
113 KS State U. 8,198   800   0   2,204   43   1,350   309   39   0   3,303   150  
114 VA Commonwealth U. 8,134   119   3   6,956   47   312   0   0   0   696   1  
115 U. SC, Columbia 7,773   0   129   1,250   1,139   537   0   152   0   4,520   46  
116 Emory U. 7,756   0   114   3,833   665   1,699   0   1,420   0   25   0  
117 Loma Linda U. 7,755   0   0   7,755   0   0   0   0   0   0   0  
118 U. TX, Medical Branch 7,735   0   0   7,698   0   0   0   0   0   37   0  
119 U. MA, Lowell 7,696   240   0   284   0   5,174   0   0   0   1,998   0  
120 Medical U. SC 7,552   0   0   7,552   0   0   0   0   0   0   0  
121 U. Akron 7,429   0   0   0   0   362   0   0   0   7,067   0  
122 Tufts U. 7,398   419   0   1,015   0   1,249   165   0   0   4,474   76  
123 Wake Forest U. 7,378   397   0   6,883   0   98   0   0   0   0   0  
124 Washington U., St. Louis 7,377   79   0   5,932   0   200   105   0   0   1,040   21  
125 SUNY, Stony Brook U. 7,339   799   261   1,084   239   1,476   124   14   0   3,342   0  
126 U. TX, Arlington 7,331   4   0   0   15   600   108   0   0   6,528   76  
127 George Washington U. 7,328   266   0   1,247   412   138   0   343   2,522   2,400   0  
128 OR Health and Science U. 7,204   0   363   6,603   0   0   0   0   0   238   0  
129 U. OR 7,190   1,638   0   2,583   0   1,977   687   305   0   0   0  
130 U. NE, Medical Ctr. 7,144   0   0   7,144   0   0   0   0   0   0   0  
131 U. TX, Southwestern Medical Ctr., Dallas 7,016   0   0   7,016   0   0   0   0   0   0   0  
132 Wayne State U. 6,938   26   24   2,894   278   598   0   62   0   2,998   58  
133 Boston C. 6,878   0   6,097   0   8   772   0   0   0   0   1  
134 MO U. of Science and Technology 6,680   385   57   0   0   824   28   0   0   5,386   0  
135 CO School of Mines 6,677   0   0   0   22   1,273   0   37   0   5,345   0  
136 San Diego State U. 6,611   214   120   1,306   126   110   100   54   0   923   3,658  
137 U. TX, San Antonio 6,344   3,190   330   962   0   52   0   0   0   1,478   332  
138 U. MD, Baltimore County 6,317   0   284   886   31   1,833   0   83   0   3,200   0  
139 NM Institute of Mining and Technology 6,316   0   6   0   0   794   0   0   0   5,516   0  
140 U. Southern MS 6,170   105   1,054   17   0   4,961   0   33   0   0   0  
141 OK State U., Stillwater 5,945   4   0   1,374   24   588   0   0   1,904   2,051   0  
142 TX Tech U. 5,882   102   625   335   2   304   44   0   0   4,470   0  
143 National Defense U. 5,865   770   38   61   0   65   38   3,620   0   314   959  
144 IN U.-Purdue U., Indianapolis 5,856   89   0   4,876   0   176   0   0   0   715   0  
145 Worcester Polytechnic Institute 5,794   228   0   0   82   214   0   0   0   5,202   68  
146 U. RI 5,692   0   2,586   230   0   687   0   0   28   1,772   389  
147 Southern Methodist U. 5,649   215   2,621   0   154   67   0   0   0   2,369   223  
148 U. MA, Medical School 5,427   0   0   5,427   0   0   0   0   0   0   0  
149 U. CA, Riverside 5,420   338   0   175   0   725   0   94   0   4,088   0  
150 WV U. 5,359   0   22   366   51   361   0   0   0   4,559   0  
151 U. KY 5,350   15   0   2,180   46   161   0   0   0   2,495   453  
152 U. KS 5,317   0   2,333   1,117   101   410   139   149   0   946   122  
153 Desert Research Institute 5,117   0   5,007   110   0   0   0   0   0   0   0  
154 Clemson U. 5,062   0   0   592   21   265   536   0   0   3,648   0  
155 U. of Medicine and Dentistry of NJ 5,048   0   0   5,048   0   0   0   0   0   0   0  
156 LA State U., Baton Rouge 4,957   151   171   3,193   260   116   46   0   50   970   0  
157 Northern IL U. 4,919   0   0   3,247   60   347   137   0   0   1,128   0  
158 Lehigh U. 4,870   418   0   84   1   325   0   0   0   4,042   0  
159 ND State U. 4,827   0   0   77   22   2,801   0   155   0   1,772   0  
160 U. ND 4,811   0   1,517   395   0   523   0   0   0   2,306   70  
161 Brigham Young U., Provo 4,736   276   0   417   14   384   10   0   0   1,627   2,008  
162 U. Louisville 4,729   235   0   2,993   0   28   21   0   0   1,348   104  
163 IL Institute of Technology 4,692   1,705   0   41   0   0   0   0   0   2,946   0  
164 Rochester Institute of Technology 4,692   0   0   0   0   1,436   0   0   0   3,256   0  
165 SUNY, Binghamton U. 4,659   86   0   203   0   1,405   0   101   0   2,864   0  
166 Tulane U. 4,589   0   0   3,987   217   157   0   48   0   180   0  
167 U. ID 4,491   141   0   2,750   58   540   0   0   0   1,002   0  
168 U. Houston 4,464   91   0   507   239   597   220   0   0   2,810   0  
169 U. NV, Reno 4,349   333   102   2,320   0   71   194   0   0   1,305   24  
170 SUNY, U. Albany 4,304   3,746   62   156   13   177   42   108   0   0   0  
171 IN U., Bloomington 4,233   1,790   0   1,300   249   30   628   103   0   0   133  
172 Marshall U. 3,998   0   0   256   0   492   0   0   0   3,250   0  
173 FL International U. 3,919   219   0   1,042   0   15   0   298   0   2,017   328  
174 U. NC, Charlotte 3,859   596   0   347   296   1,588   0   17   0   1,015   0  
175 Icahn School of Medicine at Mt. Sinai 3,735   0   0   3,735   0   0   0   0   0   0   0  
176 Syracuse U. 3,693   83   0   117   183   768   24   20   0   2,300   198  
177 U. New Orleans 3,641   50   90   18   0   881   0   0   0   2,163   439  
178 U. North TX, Denton 3,628   129   72   130   11   723   190   58   0   2,191   124  
179 U. TX, El Paso 3,563   1,976   24   0   145   259   0   0   0   1,159   0  
180 NJ Institute of Technology 3,368   0   0   0   237   295   0   0   662   2,174   0  
181 U. CA, Santa Cruz 3,364   106   998   1,521   0   93   0   0   0   646   0  
182 Scripps Research Institute 3,273   0   0   3,273   0   0   0   0   0   0   0  
183 Polytechnic Institute of NY U. 3,253   288   0   0   0   732   0   0   0   2,233   0  
184 NC Agricultural and Technical State U. 3,190   516   176   98   0   0   0   0   0   2,400   0  
185 AR State U., Jonesboro 3,165   0   0   286   0   2,879   0   0   0   0   0  
186 SUNY, Health Science Ctr. Brooklyn 3,128   0   0   3,128   0   0   0   0   0   0   0  
187 Medical C. WI 3,046   0   0   3,046   0   0   0   0   0   0   0  
188 AL A&M U. 3,027 i 284 i 119 i 500 i 40 i 338 i 42 i 60 i 53 i 1,540 i 51 i
189 SD State U. 2,926   0   0   862   0   567   0   0   0   1,497   0  
190 CUNY, City C. 2,794   10   0   0   40   1,059   0   0   0   1,685   0  
191 Howard U. 2,782   57   0   461   56   291   1   0   0   1,916   0  
192 C. of William and Mary and VA Institute of Marine Science 2,702   348   350   267   27   947   0   114   0   0   649  
193 U. Memphis 2,661   573   0   592   71   0   415   0   0   1,010   0  
194 Loyola U., Chicago 2,652   0   0   2,650   2   0   0   0   0   0   0  
195 Portland State U. 2,577   605   1   0   62   1,022   145   23   0   705   14  
196 U. Toledo 2,568   0   155   345   20   950   0   0   0   971   127  
197 U. GA 2,555   7   0   1,166   111   883   167   5   0   216   0  
198 U. TN, Health Science Ctr. 2,543   0   0   2,307   0   0   0   0   236   0   0  
199 FL A&M U. 2,504   0   304   152   0   750   0   345   0   953   0  
200 SUNY, U. Albany, C. of Nanoscale Science and Engineering 2,497   0   0   757   0   0   0   0   0   1,740   0  
201 Charles R. Drew U. of Medicine and Science 2,445   0   0   2,445   0   0   0   0   0   0   0  
202 FL Atlantic U. 2,434   218   0   580   12   253   129   0   0   1,213   29  
203 East Carolina U. 2,430   38   0   666   15   611   0   942   0   87   71  
204 U. ME 2,411   0   231   360   0   79   70   0   0   1,671   0  
205 U. VT 2,411   384   0   846   447   58   0   0   0   676   0  
206 Rush U. 2,378   0   0   2,378   0   0   0   0   0   0   0  
207 Oakland U. 2,349   0   0   0   1   499   0   0   0   1,849   0  
208 U. MT, Missoula 2,305   0   0   2,246   49   10   0   0   0   0   0  
209 OH U. 2,282   0   39   48   0   289   0   0   0   1,906   0  
210 U. AR, Fayetteville 2,202   0   0   24   0   926   0   0   0   1,252   0  
211 Cold Spring Harbor Lab. 2,201   0   0   2,201   0   0   0   0   0   0   0  
212 Jackson State U. 2,199   76   0   170   0   1,309   0   7   0   637   0  
213 Wichita State U. 2,185   0   0   0   5   0   287   0   0   1,893   0  
214 FL Institute of Technology 2,145   221   1,062   0   0   688   77   0   0   97   0  
215 Norfolk State U. 2,103   0   0   0   0   0   0   0   0   2,064   39  
216 St. Louis U. 2,027   0   23   1,662   0   226   0   0   0   59   57  
217 Thomas Jefferson U. 1,978   0   0   1,978   0   0   0   0   0   0   0  
218 SD School of Mines and Technology 1,968   0   349   0   0   80   0   0   0   1,539   0  
219 U. CO, Colorado Springs 1,945   256   108   10   1   230   0   0   255   438   647  
220 CA State U., Long Beach 1,915   0   0   0   0   213   0   0   0   1,702   0  
221 U. WY 1,851   16   102   240   34   289   0   77   0   1,093   0  
222 U. AL, Tuscaloosa 1,846   118   0   153   0   442   0   1   0   1,132   0  
223 Northern AZ U. 1,844   0   329   1,217   0   124   174   0   0   0   0  
224 Hampton U. 1,733   0   229   13   94   1,204   0   22   0   171   0  
225 LA Tech U. 1,679   514   0   0   0   94   0   0   0   824   247  
226 Wheeling Jesuit U. 1,676   0   0   48   0   0   0   0   0   0   1,628  
227 U. MO, Kansas City 1,659   0   0   995   0   664   0   0   0   0   0  
228 U. AR for Medical Sciences 1,578   0   0   1,578   0   0   0   0   0   0   0  
229 New School 1,566   1,389   0   0   0   0   177   0   0   0   0  
230 U. MA, Dartmouth 1,561   67   369   0   78   143   0   0   0   904   0  
231 Catholic U. of America 1,556   0   0   270   0   17   789   0   0   480   0  
232 U. AR, Little Rock 1,555   0   0   0   0   1,521   0   0   0   34   0  
233 Morgan State U. 1,553   0   0   0   27   801   0   0   0   725   0  
234 U. Tulsa 1,483   1,371   0   0   0   0   0   0   0   112   0  
235 Southern IL U., Carbondale 1,482   0   0   1,457   0   25   0   0   0   0   0  
236 U. WI, Milwaukee 1,474   0   27   0   53   124   0   0   0   1,270   0  
237 U. TX, Pan American 1,401   104   0   0   211   138   53   37   0   854   4  
238 CA State U., Monterey Bay 1,358   18   1,340   0   0   0   0   0   0   0   0  
239 GA Regents U. 1,330   0   0   1,330   0   0   0   0   0   0   0  
240 CA Polytechnic State U., San Luis Obispo 1,319   52   337   42   0   119   0   0   527   218   24  
241 Brandeis U. 1,295   121   0   752   0   32   190   200   0   0   0  
242 U. MI, Dearborn 1,294   0   0   0   0   0   0   0   0   1,294   0  
243 U. NH 1,257   85   564   50   28   5   0   49   0   476   0  
244 CA State U., Northridge 1,255   0   48   0   0   865   0   22   0   320   0  
245 U. TN, Chattanooga 1,190   0   0   33   0   32   0   0   0   1,125   0  
246 Boise State U. 1,187   0   131   322   0   144   0   0   0   590   0  
247 Barry U. 1,177   0   0   1,177   0   0   0   0   0   0   0  
248 Yeshiva U. 1,174   0   0   1,174   0   0   0   0   0   0   0  
249 U. SD 1,165   0   6   923   0   139   0   0   0   97   0  
250 Central State U. 1,111   21   22   26   32   0   0   0   971   39   0  
251 Miami U. 1,102   0   57   197   0   95   4   0   0   749   0  
252 TX State U., San Marcos 1,083   106   112   238   0   195   0   16   0   157   259  
253 Cleveland State U. 1,080   0   0   870   0   0   0   0   0   210   0  
254 U. NV, Las Vegas 1,077   0   0   715   0   108   77   10   0   167   0  
255 SUNY, Institute of Technology, Utica/Rome 1,074   930   0   0   0   0   0   0   0   144   0  
256 U. North TX, Health Science Ctr. 1,073   0   0   1,073   0   0   0   0   0   0   0  
257 Villanova U. 1,054   0   0   0   0   0   0   0   0   1,054   0  
258 Clark Atlanta U. 1,031   275   0   59   0   604   0   93   0   0   0  
259 TX A&M U., Corpus Christi 1,029   0   779   250   0   0   0   0   0   0   0  
260 Creighton U. 1,010 i 275 i 59 i 317 i 57 i 212 i 14 i 29 i 33 i 0 i 14 i
261 St. Francis U. 950   0   0   950   0   0   0   0   0   0   0  
262 Benedict C. 937   0   0   0   0   183   0   0   0   754   0  
263 TN State U. 907   8   0   4   0   0   0   0   0   895   0  
264 U. PR, Rio Piedras 907   0   0   0   0   907   0   0   0   0   0  
265 Kent State U. 903   0   0   268   0   538   0   9   0   88   0  
266 Chapman U. 891   0   0   0   0   891   0   0   0   0   0  
267 U. PR, Mayaguez 890   0   21   25   0   256   0   0   0   588   0  
268 Morehouse School of Medicine 863 i 0 i 0 i 863 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
269 TX Tech U., Health Sciences Ctr. 859   0   0   859   0   0   0   0   0   0   0  
270 Bryn Mawr C. 851   228   0   0   0   0   0   0   0   0   623  
271 U. TN, Knoxville, Institute of Agriculture 845   0   0   305   0   0   0   3   0   537   0  
272 SUNY, C. of Agriculture and Technology, Cobleskill 844   0   0   0   0   0   0   0   0   844   0  
273 U. NE, Omaha 842   754   0   88   0   0   0   0   0   0   0  
274 DE State U. 840   7   0   0   810   23   0   0   0   0   0  
275 U. CA, Merced 837   0   0   151   0   225   0   0   0   461   0  
276 ID State U. 818   0   0   39   0   564   0   0   0   215   0  
277 Eastern KY U. 803   0   0   803   0   0   0   0   0   0   0  
278 Claflin U. 801   0   0   548   0   253   0   0   0   0   0  
279 Baylor U. 793   0   26   330   45   257   13   0   0   122   0  
280 Eastern MI U. 792   0   0   0   0   22   0   770   0   0   0  
281 Meharry Medical C. 791   0   0   791   0   0   0   0   0   0   0  
282 Southern U. and A&M C., Baton Rouge 784   54   278   0   0   323   0   0   0   129   0  
283 Xavier U. LA 782   174   0   202   74   332   0   0   0   0   0  
284 GA State U. 757   0   0   169   114   376   0   95   0   0   3  
285 U. GU 756   0   217   539   0   0   0   0   0   0   0  
286 MO State U. 744   0   0   375   0   0   0   0   0   369   0  
287 Lawrence Technological U. 731   0   0   0   0   0   0   0   0   731   0  
288 San Francisco State U. 728   0   1   0   172   0   531   0   0   0   24  
289 Lamar U. 725   0   0   0   0   0   0   0   0   725   0  
290 U. HI, Hilo 725   0   0   519   206   0   0   0   0   0   0  
291 SUNY, Upstate Medical U. 717   0   0   717   0   0   0   0   0   0   0  
292 Rutgers, State U. NJ, Newark 715   1   89   445   147   33   0   0   0   0   0  
293 Albany Medical C. 712   0   0   712   0   0   0   0   0   0   0  
294 SUNY, C. of Environmental Science and Forestry 711 i 0 i 47 i 194 i 0 i 87 i 0 i 34 i 21 i 328 i 0 i
295 U. NC, Wilmington 710   0   0   530   0   0   0   0   0   94   86  
296 U. West FL 702   0   0   108   0   0   0   57   0   0   537  
297 Western IL U. 686   0   0   0   0   0   0   0   0   686   0  
298 CA State U., Fullerton 677   0   0   636   0   0   0   34   0   7   0  
299 U. New Haven 672   0   0   0   0   0   0   0   0   0   672  
300 U. Denver 665   0   0   101   0   221   31   0   0   248   64  
301 Kettering U. 660   0   0   0   0   0   0   0   0   660   0  
302 FL Gulf Coast U. 645   0   0   211   0   0   0   0   0   434   0  
303 CA State U., San Bernardino 644   0   0   0   219   290   0   121   0   0   14  
304 Grand Valley State U. 636   0   0   636   0   0   0   0   0   0   0  
305 Rosalind Franklin U. of Medicine and Science 630   0   0   630   0   0   0   0   0   0   0  
306 Columbia C., Chicago 600   316   0   0   0   0   0   0   0   0   284  
307 U. LA, Lafayette 596   463   31   21   39   33   0   0   0   9   0  
308 Eastern VA Medical School 592   0   0   592   0   0   0   0   0   0   0  
309 CA State U., Los Angeles 587   0   0   318   114   63   0   0   0   92   0  
310 U. MA, Boston 549   0   185   0   0   197   0   0   0   167   0  
311 LA State U., Medical Ctr., Shreveport 540   0   0   540   0   0   0   0   0   0   0  
312 Albany State U. 537   0   0   437   0   100   0   0   0   0   0  
313 U. WI, Stevens Point 525   0   525   0   0   0   0   0   0   0   0  
314 Tuskegee U. 512   0   0   18   0   0   0   0   0   494   0  
315 U. TX, Brownsville 512   0   0   145   0   367   0   0   0   0   0  
316 Bradley U. 500   0   0   0   0   0   0   0   0   500   0  
317 U. MN, Duluth 497   0   63   279   76   0   0   0   0   79   0  
318 Marquette U. 486   0   0   5   106   35   0   0   0   340   0  
319 Clarkson U. 482   0   0   0   267   0   0   0   0   215   0  
320 NC Central U. 479   0   0   479   0   0   0   0   0   0   0  
321 CUNY, Queens C. 474   452   0   0   0   22   0   0   0   0   0  
322 CUNY, Hunter C. 471   0   14   1   0   454   2   0   0   0   0  
323 Dillard U. 465   0   0   0   0   465   0   0   0   0   0  
324 Prairie View A&M U. 447   0   0   0   0   177   0   0   0   270   0  
325 Washington and Jefferson C. 427   0   0   0   0   0   427   0   0   0   0  
326 Bowling Green State U. 408   0   0   133   0   275   0   0   0   0   0  
327 Palmer C. of Chiropractic 408 i 0   0   408 i 0   0   0   0   0   0   0  
328 Embry-Riddle Aeronautical U. 404   0   0   0   0   0   0   0   0   69   335  
329 U. North FL 399   0   0   1   0   0   0   0   0   398   0  
330 Sul Ross State U. 392   0   0   392   0   0   0   0   0   0   0  
331 MT Tech of U. MT 370   0   0   0   0   0   0   0   0   370   0  
332 New England C. of Optometry 368   0   0   368   0   0   0   0   0   0   0  
333 U. Northern IA 354   0   0   18   0   291   0   45   0   0   0  
334 Claremont Graduate U. 350   0   0   0   0   0   0   350   0   0   0  
335 U. San Francisco 348   0   0   348   0   0   0   0   0   0   0  
336 U. PR, Medical Sciences Campus 347   0   0   347   0   0   0   0   0   0   0  
337 U. South AL 347   73   0   128   0   51   0   0   0   95   0  
338 U. Hartford 344   0   0   0   0   0   0   0   0   344   0  
339 Kennesaw State U. 320   0   0   302   0   18   0   0   0   0   0  
340 U. AR, Pine Bluff 318   0   0   96   0   222   0   0   0   0   0  
341 Fayetteville State U. 317   0   0   192   0   0   0   0   0   0   125  
342 LA State U., Health Sciences Ctr., New Orleans 312   0   0   312   0   0   0   0   0   0   0  
343 CA State U., Chico 311   0   0   0   0   0   0   0   0   311   0  
344 Ball State U. 282   0   0   10   0   2   0   0   0   95   175  
345 U. of the DC 281   60   0   0   0   0   0   0   0   221   0  
346 TN Technological U. 278   0   0   42   0   0   0   0   0   236   0  
347 Coastal Carolina U. 276   0   276   0   0   0   0   0   0   0   0  
348 Fordham U. 275   156   0   0   0   119   0   0   0   0   0  
349 Alfred U. 272   0   0   0   0   0   0   0   0   272   0  
350 Alcorn State U. 266   0   0   178   88   0   0   0   0   0   0  
351 U. Southern ME 251   0   0   251   0   0   0   0   0   0   0  
352 Western KY U. 243   0   0   33   0   210   0   0   0   0   0  
353 Morehead State U. 238   0   0   0   0   238   0   0   0   0   0  
354 CUNY, John Jay C. of Criminal Justice 237   0   0   0   0   0   0   237   0   0   0  
355 IN U.-Purdue U., Ft. Wayne 235   0   0   0   0   0   0   0   0   235   0  
356 U. MO, St. Louis 232   0   0   16   96   41   77   0   0   0   2  
357 Fisk U. 231 i 0   0 i 127 i 0   104 i 0   0   0   0   0  
358 Pace U. 231   231   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
359 Nova Southeastern U. 230   0   230   0   0   0   0   0   0   0   0  
360 Western MI U. 226   0   25   0   0   0   0   0   0   201   0  
361 NY Institute of Technology 215   0   0   0   0   0   0   0   0   215   0  
362 Grambling State U. 213   0   0   0   64   149   0   0   0   0   0  
363 Elizabeth City State U. 210   0   92   67   0   51   0   0   0   0   0  
364 Bowie State U. 208   208   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
365 Sam Houston State U. 207   0   0   24   0   183   0   0   0   0   0  
366 SUNY, C. of Optometry 203   0   0   203   0   0   0   0   0   0   0  
367 Towson U. 200   200   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
368 Hamilton C. 195   77   0   0   0   0   0   0   0   0   118  
369 American U. 193   0   0   0   28   0   0   0   0   0   165  
370 CUNY, Medgar Evers C. 193   0   0   0   0   193   0   0   0   0   0  
371 Youngstown State U. 188   0   0   0   0   188   0   0   0   0   0  
372 U. PR, Humacao 184   0   0   0   0   184   0   0   0   0   0  
373 TX Southern U. 174   0   0   0   0   170   0   0   0   4   0  
374 U. WI, Green Bay 172 i 10 i 5 i 9 i 2 i 20 i 0 i 16 i 4 i 96 i 10 i
375 GA Southern U. 170   0   12   90   0   68   0   0   0   0   0  
376 Loyola Marymount U. 170   0   0   0   67   0   0   0   0   103   0  
377 West Chester U. PA 160   0   0   143   17   0   0   0   0   0   0  
378 Lincoln U., Jefferson City 159   0   0   117   0   0   0   0   42   0   0  
379 U. MD, Ctr. for Environmental Science 158   0   158   0   0   0   0   0   0   0   0  
380 Gonzaga U. 152   0   0   152   0   0   0   0   0   0   0  
381 Rowan U. 150   0   50   0   0   15   0   0   0   85   0  
382 San Jose State U. 149   0   149   0   0   0   0   0   0   0   0  
383 TX Christian U. 142   0   0   0   0   52   0   0   0   0   90  
384 CT C. 132   6   0   0   0   126   0   0   0   0   0  
385 Naval War C. 129 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 129 i 0 i 0 i 0 i
386 U. TX, Tyler 127   0   0   0   0   0   0   0   0   127   0  
387 Providence C. 125   0   0   125   0   0   0   0   0   0   0  
388 Bates C. 123   0   0   0   0   123   0   0   0   0   0  
389 U. Redlands 122   0   122   0   0   0   0   0   0   0   0  
390 Teachers C., Columbia U. 121   0   0   121   0   0   0   0   0   0   0  
391 CUNY, C. Staten Island 120   0   0   0   77   0   0   0   0   43   0  
392 Montclair State U. 117   9   0   0   39   0   69   0   0   0   0  
393 Smith C. 113   76   0   17   0   0   0   0   0   20   0  
394 U. San Diego 112   0   0   24   0   88   0   0   0   0   0  
395 Haverford C. 107   0   0   0   0   107   0   0   0   0   0  
396 Mercyhurst U. 102   0   0   0   0   0   0   0   10   0   92  
397 St. John's U., Manhattan 100   0   0   0   0   100   0   0   0   0   0  
398 Edward Via C. of Osteopathic Medicine 97   0   0   97   0   0   0   0   0   0   0  
399 Union C., Schenectady 96   0   0   96   0   0   0   0   0   0   0  
400 U. Northern CO 88   0   0   76   0   0   12   0   0   0   0  
401 Saginaw Valley State U. 87   0   0   0   0   0   0   0   0   87   0  
402 Lincoln U. of the Commonwealth of PA 85   0   0   0   0   85   0   0   0   0   0  
403 Franklin W. Olin C. of Engineering 82   0   0   0   0   0   0   0   0   82   0  
404 Valparaiso U. 81   0   74   0   0   0   0   0   0   7   0  
405 U. Central OK 77   0   0   18   0   0   0   59   0   0   0  
406 Fairfield U. 76   0   0   0   0   76   0   0   0   0   0  
407 U. of St. Thomas (MN) 72   0   0   0   0   0   0   0   0   72   0  
408 Harvey Mudd C. 70   0   0   0   32   0   0   0   0   38   0  
409 Reed C. 69   0   0   0   69   0   0   0   0   0   0  
410 Skidmore C. 65   0   0   65   0   0   0   0   0   0   0  
411 CA State U., Fresno 64   0   64   0   0   0   0   0   0   0   0  
412 Milwaukee School of Engineering 63   0   0   0   0   0   0   0   0   63   0  
413 Rose-Hulman Institute of Technology 62   0   0   0   0   62   0   0   0   0   0  
414 U. AK, Anchorage 62   0   0   16   0   0   0   0   0   7   39  
415 James Madison U. 60   0   0   48   0   0   0   12   0   0   0  
416 Western Carolina U. 60   0   0   0   0   0   0   0   0   43   17  
417 Quinnipiac U. 53 i 2 i 0 i 21 i 1 i 8 i 2 i 1 i 0 i 11 i 7 i
418 Claremont McKenna C. 51 i 4 i 0 i 30 i 1 i 13 i 3 i 0 i 0 i 0 i 0 i
419 Franklin and Marshall C. 51   0   51   0   0   0   0   0   0   0   0  
420 SC State U. 51 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 51 i 0 i
421 C. Charleston 49   0   0   49   0   0   0   0   0   0   0  
422 Dakota State U. 49   49   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
423 Purdue U., Calumet 48   0   0   0   0   0   0   0   0   0   48  
424 SUNY, Buffalo State C. 47   0   47   0   0   0   0   0   0   0   0  
425 Colgate U. 43   19   0   0   0   24   0   0   0   0   0  
426 KY State U. 43   0   0   43   0   0   0   0   0   0   0  
427 Barnard C. 41   0   0   0   0   0   41   0   0   0   0  
428 Wesleyan U. 40   0   0   0   0   40   0   0   0   0   0  
429 Albany C. of Pharmacy and Health Sciences 36   0   0   36   0   0   0   0   0   0   0  
430 CA State U., Stanislaus 34   0   0   34   0   0   0   0   0   0   0  
431 Christopher Newport U. 33   0   0   33   0   0   0   0   0   0   0  
432 CUNY, Brooklyn C. 29   29   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
433 U. Western States 29   0   0   29   0   0   0   0   0   0   0  
434 Middle TN State U. 28   0   0   0   19   0   0   9   0   0   0  
435 IL State U. 27   0   0   0   8   19   0   0   0   0   0  
436 SUNY, C. Cortland 25   0   0   25   0   0   0   0   0   0   0  
437 U. Central AR 25   25   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
438 St. Joseph's U. 24   0   0   0   0   0   24   0   0   0   0  
439 RI C. 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   23  
440 Pepperdine U. 21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   21  
441 Richard Gilder Graduate School at the American Museum of Natural History 21 i 0 i 0 i 17 i 0 i 3 i 0 i 1 i 0 i 0 i 0 i
442 Cedars-Sinai Medical Ctr. Graduate Program in Biomedical Sciences and Translational Medicine 20 i 0 i 0 i 20 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
443 Sanford-Burnham Medical Research Institute, Graduate School of Biomedical Sciences 20 i 0 i 0 i 20 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
444 Duquesne U. 19   0   0   19   0   0   0   0   0   0   0  
445 Savannah State U. 17   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0  
446 Northern KY U. 16   0   0   0   0   16   0   0   0   0   0  
447 Southern IL U., Edwardsville 15   0   0   0   0   0   0   0   0   15   0  
448 Murray State U. 14   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0  
449 Pomona C. 14   0   0   0   14   0   0   0   0   0   0  
450 U. NC, Greensboro 12   0   0   5   7   0   0   0   0   0   0  
451 Southern Polytechnic State U. 11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11  
452 CA State Polytechnic U., Pomona 10   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
453 East TN State U. 9   0   0   9   0   0   0   0   0   0   0  
454 MN State U., Mankato 9   0   0   9   0   0   0   0   0   0   0  
455 Rutgers, State U. NJ, Camden 9   0   0   0   9   0   0   0   0   0   0  
456 U. WI, La Crosse 9   0   0   3   0   0   0   6   0   0   0  
457 Memorial Sloan-Kettering Cancer Ctr., Louis V. Gerstner Jr. Graduate S. of Biomedical Sciences 8   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
458 TX A&M U., Kingsville 7   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0  
459 Vassar C. 7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7  
460 McNeese State U. 6   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0  
461 Tarleton State U. 5   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0  
462 U. of the Pacific 5   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
463 Bucknell U. 3   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0  
464 Clark U. 3   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  
465 Indiana U. PA 3   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0  
466 Midwestern U. 3   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
467 Rider U. 3   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  
468 SUNY, C. Brockport 3   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
469 U. MD, Eastern Shore 2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  
470 Regis U. 1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

i = imputed.
DOD = Department of Defense; nec = not elsewhere classified; S&E = science and engineering.
a Johns Hopkins University includes Applied Physics Laboratory, with $593,699 thousand in higher education R&D expenditures financed by DOD in FY 2013.
NOTES: Institutions reporting zero expenditures in ranked total for FY 2013 are not listed in this table. Tied institutions are ranked alphabetically. Institutions ranked are geographically separate campuses headed by a campus-level president or chancellor. Some campuses are part of large multi-campus universities; some are part of state university systems. For a complete listing of campuses that belong to a larger university or system and their aggregate R&D expenditures, see table 84.
SOURCE: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Higher Education Research and Development Survey, FY 2013.
Data from survey cycle FY 2013, as of 31 July 2014.