Newer information is available.
Table 61. Federally financed higher education R&D expenditures, financed by the U.S. Department of Agriculture, ranked by USDA R&D expenditures, by R&D field: FY 2013
(Dollars in thousands)
Rank Institution USDA R&D
expenditures
  Computer
sciences
  Environmental
sciences
  Life
sciences
  Mathematical
sciences
  Physical
sciences
  Psychology   Social
sciences
  Sciences,
nec
  Engineering   All non-S&E
fields
 
  All institutions 1,091,575   3,486   56,657   875,931   4,084   7,413   6,168   55,695   8,502   57,796   15,843  
1 Rutgers, State U. NJ, New Brunswick 44,663   0   2,437   38,934   496   174   0   1,329   78   1,215   0  
2 WA State U. 36,623   0   604   30,331   5   12   157   2,072   0   3,225   217  
3 Cornell U. 33,714   0   981   28,901   0   63   1,066   2,382   0   321   0  
4 U. CA, Davis 33,640   37   1,239   29,506   0   63   0   1,469   0   1,309   17  
5 IA State U. 32,304   0   153   24,233   2,747   0   0   3,443   0   1,340   388  
6 CO State U., Ft. Collins 31,833   42   12,259   16,489   17   0   174   667   0   1,779   406  
7 TX A&M U., College Station and Health Science Ctr. 29,978   348   1,735   26,246   0   307   23   322   29   333   635  
8 MI State U. 28,734   100   71   24,186   0   92   0   1,871   0   1,249   1,165  
9 Purdue U., West Lafayette 28,638   0   5   23,599   0   0   0   1,618   0   3,200   216  
10 U. FL 28,281   0   3   25,352   376   97   0   814   0   1,150   489  
11 OR State U. 27,260   1,409   701   20,667   0   39   0   982   2,620   703   139  
12 OH State U. 27,242   3   0   19,447   0   48   260   4,795   89   2,541   59  
13 U. MN, Twin Cities 24,993   53   35   18,737   0   87   2   1,372   0   4,504   203  
14 PA State U., University Park and Hershey Medical Ctr. 23,788   0   1,006   19,295   0   0   0   3,107   0   380   0  
15 U. GA 22,481   0   0   19,444   10   54   1,118   890   2   946   17  
16 U. WI, Madison 22,435   0   98   18,973   0   0   0   1,470   0   1,513   381  
17 VA Polytechnic Institute and State U. 21,495   55   117   20,650   0   92   119   1   29   432   0  
18 U. MD, College Park 20,671   23   143   17,903   84   619   0   1,528   0   371   0  
19 U. IL, Urbana-Champaign 19,620   13   118   16,587   0   35   534   1,220   0   1,088   25  
20 NC State U. 19,501   0   19   18,262   0   0   0   570   0   650   0  
21 KS State U. 19,453   6   32   14,149   0   0   416   2,057   639   1,100   1,054  
22 MS State U. 18,535   0   29   18,427   0   17   0   62   0   0   0  
23 Tufts U. 15,881   0   0   15,845   0   0   36   0   0   0   0  
24 U. ID 15,513   41   873   12,879   0   0   0   721   0   989   10  
25 Baylor C. of Medicine 15,441   0   0   15,441   0   0   0   0   0   0   0  
26 LA State U., Baton Rouge 15,151   0   250   10,531   0   212   0   966   0   3,183   9  
27 U. KY 13,030   0   0   10,708   0   116   0   494   0   1,712   0  
28 U. AR, Fayetteville 12,664   0   122   11,541   0   0   0   0   0   1,001   0  
29 UT State U. 12,442   13   290   11,016   19   12   218   0   0   874   0  
30 Auburn U., Auburn 11,919   0   445   9,786   0   0   0   18   0   1,670   0  
31 U. MO, Columbia 11,527   37   43   9,437   1   0   25   1,708   0   231   45  
32 U. HI, Manoa 11,205   0   0   9,659   0   0   0   0   1,082   464   0  
33 U. NE, Lincoln 10,326   0   0   9,112   203   0   0   452   5   519   35  
34 OK State U., Stillwater 9,832   152   0   6,963   0   0   0   941   259   1,517   0  
35 U. AZ 9,804   0   268   7,596   0   0   0   1,224   0   716   0  
36 ND State U. 9,787   0   0   9,023   0   163   0   228   0   349   24  
37 U. MA, Amherst 9,786   0   0   8,950   0   2   0   351   0   0   483  
38 WV U. 9,226   0   55   8,762   0   0   0   179   0   114   116  
39 U. WA, Seattle 9,176   0   654   8,001   0   0   0   6   0   515   0  
40 SD State U. 8,876   0   217   5,972   0   49   0   1,672   0   963   3  
41 FL A&M U. 8,684   0   28   8,656   0   0   0   0   0   0   0  
42 U. TN, Knoxville, Institute of Agriculture 8,391   0   0   4,572   0   0   0   1,339   2,152   328   0  
43 U. DE 7,461   5   133   7,008   0   0   0   235   0   80   0  
44 U. RI 6,659   0   3,772   1,066   0   0   0   117   1,148   18   538  
45 U. CA, Riverside 6,561   25   1,570   4,630   0   17   0   0   0   319   0  
46 U. MT, Missoula 6,495   0   53   5,653   1   159   0   629   0   0   0  
47 Alcorn State U. 6,065   0   0   3,789   0   0   0   2,276   0   0   0  
48 U. MS and U. MS, Jackson, Medical Ctr. 5,985   0   17   4,084   0   482   0   0   0   1,402   0  
49 NC Agricultural and Technical State U. 5,944   0   0   5,777   0   0   0   167   0   0   0  
50 U. CT 5,752   213   35   4,602   0   0   0   685   0   205   12  
51 MT State U., Bozeman 5,732   0   55   5,464   0   0   0   145   0   17   51  
52 TN State U. 5,683   0   0   5,683   0   0   0   0   0   0   0  
53 U. VT 5,379   0   0   5,379   0   0   0   0   0   0   0  
54 NM State U. 5,226   0   0   4,931   0   12   0   3   0   280   0  
55 Prairie View A&M U. 4,994   0   0   4,762   0   83   0   0   0   149   0  
56 U. NH 4,974   0   629   4,150   0   4   0   163   0   28   0  
57 U. ME 4,662   0   253   3,461   0   0   8   0   31   909   0  
58 Lincoln U., Jefferson City 4,654   0   1,340   3,105   0   0   0   188   21   0   0  
59 Columbia U. in the City of New York 4,340   0   4,175   3   0   0   0   0   0   0   162  
60 Langston U. 4,153   0   0   4,153   0   0   0   0   0   0   0  
61 VA State U. 4,121   0   0   4,065   0   0   0   0   0   56   0  
62 VA Commonwealth U. 3,980   0   0   732   40   0   0   0   0   0   3,208  
63 U. MD, Eastern Shore 3,892   0   0   3,871   0   0   0   0   0   21   0  
64 Tuskegee U. 3,871   0   0   3,841   0   0   0   0   0   11   19  
65 KY State U. 3,683   0   4   3,679   0   0   0   0   0   0   0  
66 U. AR, Pine Bluff 3,640   0   0   3,640   0   0   0   0   0   0   0  
67 U. CA, Berkeley 3,605   0   0   3,488   5   0   0   72   0   40   0  
68 U. WY 3,565   0   643   2,627   0   0   0   104   0   35   156  
69 Tarleton State U. 3,520   0   109   3,411   0   0   0   0   0   0   0  
70 Southern U. and A&M C., Agricultural Research and Extension Ctr. 3,481   0   0   3,481   0   0   0   0   0   0   0  
71 U. NV, Reno 3,402   0   82   2,653   0   0   0   0   0   132   535  
72 U. AK, Fairbanks 3,378   44   559   2,405   0   48   0   18   120   0   184  
73 Clemson U. 3,375   78   0   2,490   7   0   0   308   0   0   492  
74 U. of the VI 3,230   0   0   3,230   0   0   0   0   0   0   0  
75 DE State U. 3,062   0   41   3,021   0   0   0   0   0   0   0  
76 TX Tech U. 2,998   0   184   2,374   0   0   0   403   0   37   0  
77 SC State U. 2,880 i 0 i 0 i 2,880 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
78 Ft. Valley State U. 2,829   0   0   2,829   0   0   0   0   0   0   0  
79 Johns Hopkins U.a 2,806   0   0   2,701   0   0   0   93   0   6   6  
80 Northern AZ U. 2,593   0   117   2,469   0   0   0   0   0   7   0  
81 WV State U. 2,533   1   88   2,338   0   0   0   1   0   105   0  
82 U. GU 2,210   0   0   2,210   0   0   0   0   0   0   0  
83 TX A&M U., Kingsville 2,185   0   0   2,185   0   0   0   0   0   0   0  
84 MI Technological U. 2,070   0   1,756   7   0   0   0   3   0   304   0  
85 U. ND 2,058   0   3   1,953   0   0   0   0   0   102   0  
86 FL State U. 2,000   0   1,386   521   0   0   0   93   0   0   0  
87 AZ State U. 1,939   0   0   1,114   0   0   0   304   16   127   378  
88 TX State U., San Marcos 1,892   26   0   114   0   139   0   0   0   785   828  
89 U. MI, Ann Arbor 1,877   0   0   719   0   0   985   64   0   59   50  
90 AL A&M U. 1,745 i 3 i 74 i 1,559 i 4 i 6 i 5 i 48 i 8 i 24 i 14 i
91 Brigham Young U., Provo 1,745   0   0   1,334   0   0   0   165   0   246   0  
92 St. Edward's U. 1,650   0   400   600   0   650   0   0   0   0   0  
93 U. KS 1,629   0   277   45   0   0   0   1   0   1,306   0  
94 U. Southern MS 1,525   0   3   1,518   0   4   0   0   0   0   0  
95 U. CO, Denver and Anschutz Medical Campus 1,369   0   0   1,075   0   0   0   0   0   37   257  
96 Portland State U. 1,317   0   834   0   0   0   0   324   0   67   92  
97 U. NV, Las Vegas 1,191   0   864   327   0   0   0   0   0   0   0  
98 Desert Research Institute 1,146   0   1,145   1   0   0   0   0   0   0   0  
99 Emory U. 1,146   0   161   985   0   0   0   0   0   0   0  
100 U. PA 1,144   0   165   801   0   0   0   7   0   171   0  
101 U. Toledo 1,138   0   128   1,010   0   0   0   0   0   0   0  
102 U. PR, Mayaguez 1,131   0   0   163   0   756   0   0   0   212   0  
103 U. SC, Columbia 1,094   0   82   899   0   0   0   46   0   31   36  
104 Temple U. 1,064   0   0   1,036   0   0   0   0   0   28   0  
105 Yale U. 1,042   0   0   695   0   0   59   0   0   257   31  
106 U. IA 1,030   0   3   746   0   0   0   36   0   244   1  
107 U. TX, El Paso 1,030   0   0   72   49   77   0   0   0   832   0  
108 Southern IL U., Carbondale 1,012   0   0   925   0   0   0   35   13   39   0  
109 U. NC, Chapel Hill 965   0   255   279   0   0   13   13   0   0   405  
110 U. WI, Stevens Point 945   0   216   285   0   444   0   0   0   0   0  
111 U. CA, Santa Cruz 931   0   711   220   0   0   0   0   0   0   0  
112 CA State U., Long Beach 920   0   0   912   0   0   0   0   0   0   8  
113 CA Polytechnic State U., San Luis Obispo 895   0   0   789   0   0   0   31   0   0   75  
114 Carnegie Mellon U. 878   170   0   395   0   0   0   0   0   313   0  
115 Western KY U. 852   0   87   331   0   321   0   55   0   0   58  
116 U. HI, Hilo 842   0   384   458   0   0   0   0   0   0   0  
117 U. IL, Chicago 836   0   40   659   0   0   0   24   95   10   8  
118 FL International U. 820   0   42   739   0   7   0   3   0   17   12  
119 Drexel U. 814   0   0   265   0   0   0   0   0   57   492  
120 U. TX, Pan American 801   0   9   792   0   0   0   0   0   0   0  
121 SUNY, C. of Environmental Science and Forestry 797 i 0 i 30 i 693 i 0 i 4 i 0 i 12 i 3 i 55 i 0 i
122 NY U. 782   0   0   782   0   0   0   0   0   0   0  
123 CA State U., Fresno 771   0   13   622   0   136   0   0   0   0   0  
124 U. of the DC 765   0   22   743   0   0   0   0   0   0   0  
125 Southern OR U. 764   0   435   290   0   0   0   39   0   0   0  
126 Duke U. 754   0   470   97   0   0   0   104   0   83   0  
127 Oakland U. 737   0   0   0   0   0   737   0   0   0   0  
128 CA State U., San Bernardino 714   0   648   33   0   0   0   33   0   0   0  
129 AR State U., Jonesboro 679   0   0   679   0   0   0   0   0   0   0  
130 U. OR 673   0   0   180   0   365   0   96   0   32   0  
131 U. TN, Knoxville 672   0   8   338   0   0   1   2   0   323   0  
132 Stephen F. Austin State U. 637   0   0   558   0   0   0   77   0   0   2  
133 U. AL, Huntsville 636   0   392   123   0   19   0   0   0   102   0  
134 U. UT 635   0   42   451   0   12   0   90   0   37   3  
135 GA Institute of Technology 621   0   0   0   0   53   0   0   0   568   0  
136 U. WI, Milwaukee 618   0   592   0   0   0   0   0   0   26   0  
137 U. CA, San Diego 617   0   178   439   0   0   0   0   0   0   0  
138 U. CO, Boulder 591   0   231   105   0   85   0   105   34   31   0  
139 U. NC, Asheville 570   0   467   0   0   0   0   91   0   0   12  
140 Humboldt State U. 563   0   0   541   16   0   0   1   0   5   0  
141 Pittsburg State U. 540   0   0   71   0   0   0   0   0   469   0  
142 U. PR, Rio Piedras 531   0   343   188   0   0   0   0   0   0   0  
143 Northern IL U. 523   0   0   502   0   0   16   0   0   5   0  
144 Claremont Graduate U. 500   0   0   0   0   0   0   500   0   0   0  
145 U. TX, Austin 497   0   0   408   0   0   0   0   0   0   89  
146 Northwest Indian C. 494   0   0   494   0   0   0   0   0   0   0  
147 U. MD, Baltimore County 477   0   270   109   0   0   0   76   0   22   0  
148 Baylor U. 469   0   136   83   0   30   0   220   0   0   0  
149 U. Southern CA 468   0   0   254   0   0   0   0   0   0   214  
150 U. OK, Norman and Health Science Ctr. 467   0   122   257   0   0   0   0   0   88   0  
151 George Washington U. 465   0   0   0   0   0   0   465   0   0   0  
152 IL Institute of Technology 448   0   0   448   0   0   0   0   0   0   0  
153 American U. 446   0   0   0   0   0   0   70   0   0   376  
154 Southern IL U., Edwardsville 445   0   386   59   0   0   0   0   0   0   0  
155 U. NM 437   0   0   248   0   0   0   90   0   99   0  
156 SUNY, Buffalo 433   0   18   83   0   0   0   332   0   0   0  
157 Chapman U. 423   0   313   110   0   0   0   0   0   0   0  
158 Teachers C., Columbia U. 415   0   0   415   0   0   0   0   0   0   0  
159 Princeton U. 405   0   372   31   0   0   0   0   0   2   0  
160 Boise State U. 394   0   0   394   0   0   0   0   0   0   0  
161 CA State Polytechnic U., Pomona 377   0   0   377   0   0   0   0   0   0   0  
162 U. TX, Health Science Ctr., Houston 372   0   0   372   0   0   0   0   0   0   0  
163 IN U., Bloomington 339   0   0   259   0   0   0   80   0   0   0  
164 U. CA, Los Angeles 337   0   148   153   0   0   0   4   0   32   0  
165 CA Institute of Technology 334   0   0   334   0   0   0   0   0   0   0  
166 U. NC, Charlotte 322   0   78   139   0   0   0   0   0   105   0  
167 Cold Spring Harbor Lab. 306   0   0   306   0   0   0   0   0   0   0  
168 Western MI U. 304   0   0   0   0   28   0   227   0   46   3  
169 LA Tech U. 292   0   0   241   0   0   0   0   0   0   51  
170 Rice U. 279   0   185   0   0   0   0   42   0   52   0  
171 U. South FL, Tampa 267   0   0   202   0   8   0   0   0   12   45  
172 U. NC, Greensboro 265   0   0   100   0   8   0   54   0   0   103  
173 U. AL, Tuscaloosa 263   0   18   0   0   21   0   108   0   94   22  
174 U. Central FL 261   0   0   64   0   0   0   137   0   60   0  
175 TX A&M U., Commerce 253   0   0   253   0   0   0   0   0   0   0  
176 U. NE, Medical Ctr. 253   0   0   253   0   0   0   0   0   0   0  
177 U. MA, Dartmouth 250   0   0   250   0   0   0   0   0   0   0  
178 U. CA, Santa Barbara 248   0   67   104   0   0   0   31   0   46   0  
179 U. Chicago 246   230   0   0   0   0   0   0   0   0   16  
180 Winthrop U. 233   0   0   0   0   0   0   0   0   0   233  
181 CA State U., Monterey Bay 231   0   4   227   0   0   0   0   0   0   0  
182 U. CA, Merced 229   0   91   0   0   0   0   0   0   138   0  
183 GA State U. 227   76   0   33   0   0   0   118   0   0   0  
184 U. Akron 227   0   0   2   0   7   0   0   0   218   0  
185 George Mason U. 225   18   145   31   0   31   0   0   0   0   0  
186 West TX A&M U. 220   0   109   62   0   49   0   0   0   0   0  
187 Dartmouth C. 217   0   0   202   0   0   0   0   15   0   0  
188 U. MD, Baltimore 217   0   0   217   0   0   0   0   0   0   0  
189 U. MN, Duluth 217   0   217   0   0   0   0   0   0   0   0  
190 SUNY, U. Albany 215   0   25   190   0   0   0   0   0   0   0  
191 San Jose State U. 214   0   214   0   0   0   0   0   0   0   0  
192 U. Cincinnati 212   0   0   178   0   0   0   5   0   29   0  
193 SD School of Mines and Technology 210   0   14   0   0   0   0   0   0   196   0  
194 TX Woman's U. 209   0   0   209   0   0   0   0   0   0   0  
195 Yeshiva U. 209   0   0   209   0   0   0   0   0   0   0  
196 U. TX, Brownsville 203   0   0   203   0   0   0   0   0   0   0  
197 U. NC, Wilmington 201   0   0   201   0   0   0   0   0   0   0  
198 C. of William and Mary and VA Institute of Marine Science 200   0   153   43   0   0   0   4   0   0   0  
199 Tulane U. 194   0   0   194   0   0   0   0   0   0   0  
200 Bowling Green State U. 190   0   18   145   0   0   0   27   0   0   0  
201 U. MO, Kansas City 190   0   0   1   0   0   189   0   0   0   0  
202 OR Health and Science U. 184   0   0   184   0   0   0   0   0   0   0  
203 TX A&M U., Corpus Christi 183   0   0   90   0   0   0   93   0   0   0  
204 U. TX, San Antonio 183   0   0   180   0   0   0   0   0   3   0  
205 Haskell Indian Nations U. 180   0   0   0   0   180   0   0   0   0   0  
206 Roger Williams U. 176   0   176   0   0   0   0   0   0   0   0  
207 Sul Ross State U. 176   0   0   176   0   0   0   0   0   0   0  
208 SUNY, C. Brockport 171   0   65   106   0   0   0   0   0   0   0  
209 Worcester Polytechnic Institute 170   0   0   0   0   74   0   0   0   96   0  
210 U. MD, Ctr. for Environmental Science 169   0   169   0   0   0   0   0   0   0   0  
211 U. Notre Dame 169   0   0   93   0   0   0   0   0   76   0  
212 U. Redlands 169   0   169   0   0   0   0   0   0   0   0  
213 CA State U., Fullerton 165   0   0   165   0   0   0   0   0   0   0  
214 CO School of Mines 165   0   0   0   0   0   0   0   0   165   0  
215 U. Pittsburgh, Pittsburgh 164   8   36   37   0   0   0   0   0   41   42  
216 Howard U. 161   0   0   22   0   0   5   134   0   0   0  
217 Southern U. and A&M C., Baton Rouge 160   0   51   0   0   0   0   0   0   0   109  
218 U. TX, Tyler 155   0   0   119   0   0   0   0   0   36   0  
219 Eastern MI U. 153   0   0   9   0   0   0   0   0   144   0  
220 Rochester Institute of Technology 152   0   0   0   0   152   0   0   0   0   0  
221 U. Miami 152   0   113   27   0   0   0   12   0   0   0  
222 Western IL U. 150   0   0   150   0   0   0   0   0   0   0  
223 Appalachian State U. 144   79   0   65   0   0   0   0   0   0   0  
224 St. Joseph's U. 138   0   0   0   0   0   0   0   0   0   138  
225 Northwestern U. 137   0   0   10   0   0   0   127   0   0   0  
226 GA Southern U. 134   0   24   21   0   89   0   0   0   0   0  
227 U. TX, Arlington 133   0   0   27   0   0   0   21   0   85   0  
228 Embry-Riddle Aeronautical U. 128   0   0   128   0   0   0   0   0   0   0  
229 MO U. of Science and Technology 127   0   0   26   0   101   0   0   0   0   0  
230 Stanford U. 122   0   1   103   0   0   0   18   0   0   0  
231 U. North TX, Denton 121   31   0   82   0   0   0   5   0   0   3  
232 IN State U. 120   0   10   110   0   0   0   0   0   0   0  
233 SUNY, Stony Brook U. 120   0   82   22   0   14   0   0   0   2   0  
234 TX Southern U. 120   0   120   0   0   0   0   0   0   0   0  
235 Central WA U. 119   0   0   119   0   0   0   0   0   0   0  
236 CA State U., Chico 117   0   0   117   0   0   0   0   0   0   0  
237 Clark U. 117   0   20   0   0   0   0   90   0   0   7  
238 Medical U. SC 117   0   0   117   0   0   0   0   0   0   0  
239 U. AR, Little Rock 116   0   0   46   0   70   0   0   0   0   0  
240 OH U. 115   0   15   46   0   44   0   0   0   10   0  
241 Wayne State U. 111   0   0   64   0   0   0   47   0   0   0  
242 McNeese State U. 110   0   110   0   0   0   0   0   0   0   0  
243 CA State U., Bakersfield 109   0   0   0   0   0   0   0   0   109   0  
244 Jackson State U. 107   0   0   25   0   0   0   80   2   0   0  
245 U. South AL 103   0   0   0   0   0   0   103   0   0   0  
246 U. VA, Charlottesville 103   41   2   6   0   0   0   54   0   0   0  
247 U. Baltimore 102   0   0   0   0   0   0   102   0   0   0  
248 Brandeis U. 101   0   0   0   0   0   0   101   0   0   0  
249 Rensselaer Polytechnic Institute 100   0   0   0   0   0   0   0   0   100   0  
250 U. TX, Medical Branch 99   0   0   99   0   0   0   0   0   0   0  
251 San Diego State U. 98   0   0   11   0   0   0   87   0   0   0  
252 U. Louisville 98   0   0   98   0   0   0   0   0   0   0  
253 Western U. of Health Sciences 98   0   0   98   0   0   0   0   0   0   0  
254 CA State U., San Marcos 97   0   0   97   0   0   0   0   0   0   0  
255 Harvard U. 96   0   81   11   0   0   0   4   0   0   0  
256 Creighton U. 95 i 0 i 22 i 66 i 0 i 0 i 1 i 5 i 0 i 0 i 1 i
257 U. Houston, Downtown 93   0   0   93   0   0   0   0   0   0   0  
258 Clarkson U. 92   0   0   0   0   0   0   0   0   84   8  
259 IL State U. 92   0   0   92   0   0   0   0   0   0   0  
260 U. CA, Irvine 89   0   0   0   0   0   0   0   0   89   0  
261 CA State U., Los Angeles 87   0   0   87   0   0   0   0   0   0   0  
262 AL State U. 86   0   0   86   0   0   0   0   0   0   0  
263 CA State U., Sacramento 82   0   0   41   0   0   0   41   0   0   0  
264 U. LA, Lafayette 82   1   24   15   0   0   0   11   0   31   0  
265 Hobart and William Smith Colleges 81   0   0   42   0   0   0   39   0   0   0  
266 Towson U. 81   81   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
267 Loyola U., Chicago 75   0   0   75   0   0   0   0   0   0   0  
268 MO State U. 75   0   0   68   0   0   0   7   0   0   0  
269 Boston U. 74   0   26   25   0   0   0   0   0   0   23  
270 NJ Institute of Technology 72   0   0   0   0   72   0   0   0   0   0  
271 Vanderbilt U. 72   0   0   72   0   0   0   0   0   0   0  
272 Western WA U. 72   0   57   15   0   0   0   0   0   0   0  
273 Sinte Gleska U. 71   0   0   71   0   0   0   0   0   0   0  
274 Northeastern U. 70   0   0   70   0   0   0   0   0   0   0  
275 Xavier U. LA 70   0   0   44   0   26   0   0   0   0   0  
276 U. New England 68   0   0   68   0   0   0   0   0   0   0  
277 U. Rochester 67   0   0   67   0   0   0   0   0   0   0  
278 CA State U., Stanislaus 66   0   0   66   0   0   0   0   0   0   0  
279 Franklin and Marshall C. 65   0   0   65   0   0   0   0   0   0   0  
280 Gonzaga U. 65   0   0   65   0   0   0   0   0   0   0  
281 Grand Valley State U. 65   0   7   58   0   0   0   0   0   0   0  
282 Middle TN State U. 62   0   7   55   0   0   0   0   0   0   0  
283 Austin Peay State U. 61   0   0   61   0   0   0   0   0   0   0  
284 East Carolina U. 61   0   0   61   0   0   0   0   0   0   0  
285 IN U.-Purdue U., Indianapolis 60   0   60   0   0   0   0   0   0   0   0  
286 U. MA, Medical School 60   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0  
287 Wright State U. 60   0   0   60   0   0   0   0   0   0   0  
288 CUNY, Lehman C. 58   0   0   58   0   0   0   0   0   0   0  
289 Thomas Jefferson U. 58   0   0   58   0   0   0   0   0   0   0  
290 FL Atlantic U. 57   0   0   57   0   0   0   0   0   0   0  
291 Santa Clara U. 57   0   57   0   0   0   0   0   0   0   0  
292 Lafayette C. 55   0   0   43   0   12   0   0   0   0   0  
293 MT Tech of U. MT 55   0   22   0   0   0   0   0   0   33   0  
294 Sam Houston State U. 54   0   0   54   0   0   0   0   0   0   0  
295 Southern Methodist U. 53   0   0   0   0   0   0   53   0   0   0  
296 Claflin U. 52   0   0   52   0   0   0   0   0   0   0  
297 U. AK, Anchorage 52   0   25   15   0   0   0   0   12   0   0  
298 NC Central U. 50   0   0   50   0   0   0   0   0   0   0  
299 U. Metropolitana 50   0   0   50   0   0   0   0   0   0   0  
300 U. of the Sciences Philadelphia 49   0   0   0   0   49   0   0   0   0   0  
301 U. TN, Health Science Ctr. 47   0   0   47   0   0   0   0   0   0   0  
302 U. North FL 46   0   0   46   0   0   0   0   0   0   0  
303 San Francisco State U. 45   0   0   45   0   0   0   0   0   0   0  
304 U. TX, Dallas 44   7   0   11   0   11   1   0   0   12   2  
305 James Madison U. 42   0   30   6   0   6   0   0   0   0   0  
306 Plymouth State U. 41   0   39   0   0   0   0   2   0   0   0  
307 Rush U. 41   0   0   41   0   0   0   0   0   0   0  
308 U. WI, Green Bay 41 i 0 i 12 i 20 i 0 i 0 i 0 i 6 i 0 i 2 i 1 i
309 Trinity U. 40   0   0   40   0   0   0   0   0   0   0  
310 Nova Southeastern U. 37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   37  
311 Clark Atlanta U. 36   0   0   0   0   36   0   0   0   0   0  
312 U. NE, Omaha 35   0   0   35   0   0   0   0   0   0   0  
313 U. del Turabo 34   0   0   34   0   0   0   0   0   0   0  
314 Syracuse U. 32   17   0   15   0   0   0   0   0   0   0  
315 U. TX, Southwestern Medical Ctr., Dallas 32   0   0   32   0   0   0   0   0   0   0  
316 IN U.-Purdue U., Ft. Wayne 31   0   0   31   0   0   0   0   0   0   0  
317 Purdue U., Calumet 31   0   0   28   0   0   0   0   0   3   0  
318 U. AK, Southeast 31   0   31   0   0   0   0   0   0   0   0  
319 Washington U., St. Louis 31   0   0   31   0   0   0   0   0   0   0  
320 Middlebury C. 30   0   0   24   0   0   0   6   0   0   0  
321 SUNY, C. of Agriculture and Technology, Cobleskill 30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   30  
322 Villanova U. 30   0   0   30   0   0   0   0   0   0   0  
323 CUNY, C. Staten Island 29   0   0   0   0   29   0   0   0   0   0  
324 Lamar U. 29   0   0   0   0   0   0   0   0   29   0  
325 Central State U. 26   0   26   0   0   0   0   0   0   0   0  
326 Claremont McKenna C. 26 i 0 i 18 i 4 i 1 i 3 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
327 Morgan State U. 26   0   0   26   0   0   0   0   0   0   0  
328 Wake Forest U. 24   0   0   24   0   0   0   0   0   0   0  
329 Morehouse C. 23   0   0   23   0   0   0   0   0   0   0  
330 Marshall U. 22   0   0   22   0   0   0   0   0   0   0  
331 Morehead State U. 22   0   0   22   0   0   0   0   0   0   0  
332 Georgetown U. 19   0   0   19   0   0   0   0   0   0   0  
333 Hampton U. 19   0   0   19   0   0   0   0   0   0   0  
334 Long Island U. 18   0   0   18   0   0   0   0   0   0   0  
335 Montclair State U. 18   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0  
336 Bowie State U. 17   0   0   17   0   0   0   0   0   0   0  
337 U. Southern ME 17   0   4   0   0   0   0   0   0   13   0  
338 U. Central del Caribe 16   0   0   16   0   0   0   0   0   0   0  
339 C. Charleston 15   0   12   3   0   0   0   0   0   0   0  
340 CT C. 15   0   0   5   0   10   0   0   0   0   0  
341 PA State U., Harrisburg 15   0   0   0   0   0   0   0   0   15   0  
342 Heidelberg U. 14   0   14   0   0   0   0   0   0   0   0  
343 U. AL, Birmingham 14   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0  
344 U. Denver 14   0   0   14   0   0   0   0   0   0   0  
345 Dillard U. 13   0   0   0   0   13   0   0   0   0   0  
346 Drake U. 13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   13  
347 Dakota State U. 12   0   0   12   0   0   0   0   0   0   0  
348 CUNY, City C. 11   0   0   11   0   0   0   0   0   0   0  
349 Duquesne U. 11   0   0   11   0   0   0   0   0   0   0  
350 Miami U. 11   0   0   10   0   1   0   0   0   0   0  
351 U. Central AR 11   0   0   11   0   0   0   0   0   0   0  
352 East TN State U. 10   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0  
353 Stevens Institute of Technology 10   0   0   0   0   0   0   0   0   10   0  
354 Western Carolina U. 10   0   0   10   0   0   0   0   0   0   0  
355 Ball State U. 8   0   0   6   0   0   0   0   0   0   2  
356 CUNY, Baruch C. 8   0   8   0   0   0   0   0   0   0   0  
357 LA State U., Medical Ctr., Shreveport 8   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
358 Richard Gilder Graduate School at the American Museum of Natural History 8 i 0 i 0 i 8 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
359 Rutgers, State U. NJ, Newark 8   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
360 Vassar C. 8   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
361 Eastern KY U. 7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7  
362 Kent State U. 7   0   0   6   0   0   0   1   0   0   0  
363 SUNY, C. Cortland 7   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0  
364 U. Memphis 7   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0  
365 U. WI, La Crosse 7   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0  
366 Quinnipiac U. 5 i 0 i 0 i 2 i 0 i 3 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
367 TN Technological U. 5   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
368 West Chester U. PA 5   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
369 Cedars-Sinai Medical Ctr. Graduate Program in Biomedical Sciences and Translational Medicine 4 i 0 i 0 i 4 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
370 ID State U. 4   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
371 Nicholls State U. 4   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
372 Pepperdine U. 4   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
373 Sanford-Burnham Medical Research Institute, Graduate School of Biomedical Sciences 4 i 0 i 0 i 4 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i
374 Swarthmore C. 4   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0  
375 Valparaiso U. 4   0   0   0   3   0   0   0   0   0   1  
376 Case Western Reserve U. 3   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0  
377 Lawrence Technological U. 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  
378 Meharry Medical C. 3   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
379 Occidental C. 3   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
380 FL Gulf Coast U. 2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  
381 Loma Linda U. 2   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  
382 CUNY, Queens C. 1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
383 Dickinson C. 1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
384 Naval War C. 1 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 1 i
385 U. Houston 1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
386 U. IL, Springfield 1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
387 Woods Hole Oceanographic Institution 1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  

i = imputed.
USDA = U.S. Department of Agriculture; nec = not elsewhere classified; S&E = science and engineering.
a Johns Hopkins University includes Applied Physics Laboratory, with $0 in higher education R&D expenditures financed by USDA in FY 2013.
NOTES: Institutions reporting zero expenditures in ranked total for FY 2013 are not listed in this table. Tied institutions are ranked alphabetically. Institutions ranked are geographically separate campuses headed by a campus-level president or chancellor. Some campuses are part of large multi-campus universities; some are part of state university systems. For a complete listing of campuses that belong to a larger university or system and their aggregate R&D expenditures, see table 84.
SOURCE: National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Higher Education Research and Development Survey, FY 2013.
Data from survey cycle FY 2013, as of 31 July 2014.