Table 68. Higher education R&D expenditures at institutions reporting clinical trials, by state, institutional control, institution, and source of funds: FY 2015

(Dollars in thousands)

State, institutional control, and institution Total Federal Nonfederal
All R&D expenditures Clinical trials All R&D expenditures Clinical trials All R&D expenditures Clinical trials
Alabama
Public
U. Alabama, Birmingham 516,229 34,356 328,531 14,408 187,698 19,948
U. South Alabama 43,722 2,639 15,106 84 28,616 2,555
Arizona
Public
U. Arizona 606,219 4,303 269,959 1,058 336,260 3,245
Arkansas
Public
U. Arkansas for Medical Sciences 132,451 1,215 50,603 48 81,848 1,167
U. Central Arkansas 3,502 57 1,300 57 2,202 0
California
Public
California Polytechnic State U., San Luis Obispo 16,312 1,980 9,796 1,980 6,516 0
California State U., Long Beach 8,830 34 6,198 34 2,632 0
California State U., San Marcos 6,432 154 4,573 154 1,859 0
U. California, Davis 721,077 7,792 326,039 78 i 395,038 7,714 i
U. California, Irvine 329,798 6,643 174,875 66 i 154,923 6,577 i
U. California, Los Angeles 1,021,227 25,805 489,404 258 i 531,823 25,547 i
U. California, San Diego 1,101,466 17,331 603,343 173 i 498,123 17,158 i
U. California, San Francisco 1,126,620 29,940 535,457 8,210 i 591,163 21,730 i
Private
Azusa Pacific U. 7,521 147 323 147 7,198 0
Loma Linda U. 25,519 1,521 21,082 389 4,437 1,132
Marshall B. Ketchum U. 1,468 113 i 224 98 i 1,244 15 i
Stanford U. 1,022,551 83,802 675,930 44,161 346,621 39,641
U. Southern California 691,031 132,437 421,227 98,170 269,804 34,267
Western U. of Health Sciences 4,904 280 1,206 200 3,698 80
Colorado
Public
U. Colorado Denver and Anschutz Medical Campus 410,081 34,414 274,345 2,222 135,736 32,192
Private
Colorado C. 2,247 132 602 132 1,645 0
Connecticut
Public
U. Connecticut 259,397 2,430 137,980 1,561 121,417 869
Private
Yale U. 803,004 20,607 477,143 1,839 325,861 18,768
Delaware
Public
U. Delaware 175,724 1,936 114,245 1,936 61,479 0
District of Columbia
Private
George Washington U. 241,117 7,873 139,016 6,710 102,101 1,163
Georgetown U. 176,131 2,003 88,015 221 88,116 1,782
Howard U. 47,322 2,333 i 38,820 510 i 8,502 1,823 i
Florida
Public
Florida Atlantic U. 21,214 322 11,574 0 9,640 322
Florida International U. 163,033 881 76,528 872 86,505 9
U. Central Florida 215,519 610 88,814 556 126,705 54
U. Florida 739,522 18,618 287,230 1,515 452,292 17,103
U. South Florida, Tampa 485,354 6,448 218,338 225 267,016 6,223
Private
Barry U. 762 300 386 0 376 300
Nova Southeastern U. 14,775 1,419 5,896 1,161 8,879 258
U. Miami 365,574 20,818 216,008 4,212 149,566 16,606
Georgia
Public
Georgia Regents U. 67,737 3,018 50,585 610 17,152 2,408
U. Georgia 374,264 548 132,118 410 242,146 138
Private
Emory U. 585,210 30,242 348,071 3,298 237,139 26,944
Mercer U. 32,838 926 21,563 56 11,275 870
Morehouse School of Medicine 33,367 1,199 30,012 460 3,355 739
Hawaii
Public
U. Hawaii, Manoa 316,497 778 200,202 470 116,295 308
Idaho
Public
Idaho State U. 17,866 65 11,738 0 6,128 65
Illinois
Public
Southern Illinois U., Carbondale 57,509 1,110 14,895 6 42,614 1,104
U. Illinois, Chicago 354,560 6,923 196,010 3,973 158,550 2,950
Private
Loyola U., Chicago 48,664 2,573 28,200 628 20,464 1,945
Midwestern U. 8,560 3 654 3 7,906 0
Northwestern U. 656,167 41,726 i 393,186 14,292 i 262,981 27,434 i
Rosalind Franklin U. of Medicine and Science 16,604 94 9,368 0 7,236 94
Rush U. 79,048 8,059 52,193 31 26,855 8,028
U. Chicago 421,061 23,692 296,402 1,486 124,659 22,206
Indiana
Public
Indiana U., Bloomington 485,076 16,031 210,899 410 274,177 15,621
Indiana U.-Purdue U., Indianapolis 55,973 2,199 18,479 0 37,494 2,199
Iowa
Public
U. Iowa 443,218 9,347 225,587 0 217,631 9,347
Kansas
Public
Kansas State U. 188,721 11 69,918 11 118,803 0
U. Kansas 311,383 9,286 155,835 1,288 155,548 7,998
Kentucky
Public
U. Kentucky 331,705 4,140 146,548 22 185,157 4,118
U. Louisville 179,499 4,259 68,069 1,787 111,430 2,472
Louisiana
Public
Louisiana State U., Baton Rouge 281,154 6,846 83,644 6,276 197,510 570
Louisiana State U., Health Sciences Center – New Orleans 46,840 2,094 36,027 9 10,813 2,085
Louisiana State U., Health Sciences Center - Shreveport 24,069 1,048 6,321 13 17,748 1,035
Private
Tulane U. 152,658 3,275 84,166 0 68,492 3,275
Maine
Private
Bowdoin C. 2,991 327 2,156 327 835 0
Maryland
Public
U. Maryland, Baltimore 397,695 12,514 216,687 1,764 181,008 10,750
U. Maryland, College Park 505,699 197 332,393 180 173,306 17
Private
Johns Hopkins U.a 2,305,679 29,767 1,992,837 73 312,842 29,694
Massachusetts
Public
U. Massachusetts, Medical School 250,338 4,519 183,588 286 66,750 4,233
Private
Boston U. 388,336 2,093 259,736 0 128,600 2,093
Clark U. 7,050 567 2,515 395 4,535 172
Harvard U. 1,013,753 30,959 545,202 27,583 468,551 3,376
New England C. of Optometry 1,077 366 419 0 658 366
Tufts U. 168,314 2,301 121,428 382 46,886 1,919
Michigan
Public
Central Michigan U. 12,880 39 5,464 0 7,416 39
Grand Valley State U. 7,453 13 2,033 0 5,420 13
Michigan State U. 558,248 4,466 272,838 3,856 285,410 610
U. Michigan, Ann Arbor 1,369,278 18,363 735,447 1,930 633,831 16,433
Wayne State U. 213,878 3,206 109,586 485 104,292 2,721
Western Michigan U. and Homer Stryker M.D. School of Medicine 19,679 12 11,869 0 7,810 12
Private
Van Andel Institute 40,502 613 8,138 0 32,364 613
Minnesota
Public
U. Minnesota, Twin Cities 880,618 36,093 476,029 23,189 404,589 12,904
Mississippi
Public
U. Mississippi 94,040 1,234 59,978 1,198 34,062 36
Missouri
Public
U. Missouri, Columbia 246,684 2,015 105,015 74 141,669 1,941
U. Missouri, Kansas City 26,595 571 13,327 120 13,268 451
Private
Saint Louis U. 44,457 3,030 27,580 195 16,877 2,835
Washington U., Saint Louis 694,069 37,482 432,228 12,838 i 261,841 24,644 i
Nebraska
Public
U. Nebraska, Lincoln 284,438 13 95,831 0 188,607 13
U. Nebraska, Medical Center 143,999 8,288 71,920 1,175 72,079 7,113
Private
Creighton U. 23,825 2,333 i 9,359 510 i 14,466 1,823 i
Nevada
Public
U. Nevada, Reno 90,138 492 51,724 6 38,414 486
New Hampshire
Private
Dartmouth C. 209,646 2,109 146,233 827 63,413 1,282
New Jersey
Public
Rowan U. 8,044 136 4,674 0 3,370 136
Rutgers, State U. New Jersey, New Brunswick 628,613 4,983 323,675 144 304,938 4,839
New Mexico
Public
U. New Mexico 232,271 3,485 154,794 596 77,477 2,889
New York
Public
SUNY, C. of Optometry 3,906 357 2,490 28 1,416 329
SUNY, Downstate Medical Center 28,652 2,734 20,779 2,185 7,873 549
SUNY, Stony Brook U. 220,580 2,891 115,150 396 105,430 2,495
SUNY, U. Buffalo 382,935 4,803 177,441 633 205,494 4,170
SUNY, Upstate Medical U. 32,453 2,360 19,213 895 13,240 1,465
Private
Albany Medical C. 18,043 3,499 9,481 154 8,562 3,345
Columbia U. in the City of New York 868,159 43,349 592,545 23,154 275,614 20,195
Cornell U. 954,412 10,801 446,360 0 508,052 10,801
Fordham U. 20,939 317 3,969 317 16,970 0
Icahn School of Medicine at Mt. Sinai 508,353 38,864 329,641 11,906 178,712 26,958
New York Medical C. 17,653 1,694 11,326 462 6,327 1,232
New York U. 602,041 11,110 344,570 677 257,471 10,433
Rockefeller U. 323,932 297 81,949 51 241,983 246
St. John's U., Manhattan 2,558 348 i 992 313 i 1,566 35 i
Syracuse U. 69,896 518 32,378 433 37,518 85
U. Rochester 346,932 16,460 262,681 1,521 84,251 14,939
Union C., Schenectady 1,560 125 1,080 125 480 0
Yeshiva U. 306,174 22,088 180,791 20,083 125,383 2,005
North Carolina
Public
East Carolina U. 26,549 1,469 15,079 231 11,470 1,238
U. North Carolina, Asheville 2,384 169 1,531 169 853 0
U. North Carolina, Chapel Hill 966,781 26,033 585,758 5,646 381,023 20,387
U. North Carolina, Wilmington 15,564 114 5,819 114 9,745 0
Private
Duke U. 1,036,698 527,944 559,217 250,466 477,481 277,478
Wake Forest U. 171,926 17,729 148,451 11,094 23,475 6,635
North Dakota
Public
North Dakota State U. 153,542 270 35,482 242 118,060 28
Ohio
Public
Cleveland State U. 57,662 558 i 41,851 372 i 15,811 186 i
Kent State U. 38,069 1,141 11,158 1,141 26,911 0
Ohio State U. 817,881 37,529 446,048 14,716 371,833 22,813
Ohio U. 61,078 330 17,303 0 43,775 330
U. Cincinnati 436,028 26,405 251,717 14,022 184,311 12,383
U. Toledo 52,354 2,858 27,085 1,132 25,269 1,726
Wright State U. 54,289 427 26,931 69 27,358 358
Youngstown State U. 3,348 10 2,346 0 1,002 10
Private
Case Western Reserve U. 401,527 3,846 308,434 3,414 93,093 432
Oklahoma
Public
Oklahoma State U., Center for Health Sciences 1,625 232 321 12 1,304 220
U. Oklahoma, Norman and Health Science Center 242,367 3,573 127,709 929 114,658 2,644
U. Oklahoma, Tulsa 4,104 2 895 0 3,209 2
Private
U. Tulsa 25,066 162 6,384 0 18,682 162
Oregon
Public
Oregon Health and Science U. 326,915 31,520 245,509 19,063 81,406 12,457
Private
U. Western States 1,077 1,050 699 672 378 378
Pennsylvania
Public
Pennsylvania State U., University Park and Hershey Medical Center 791,031 3,482 513,410 0 277,621 3,482
Temple U. 227,468 8,055 129,499 1,753 97,969 6,302
U. Pittsburgh, Pittsburgh 861,205 11,053 561,210 2,203 299,995 8,850
Private
Drexel U. 128,027 443 69,462 89 58,565 354
Salus U. 1,257 677 1,198 677 59 0
Thomas Jefferson U. 119,631 11,399 58,536 3,694 61,095 7,705
U. Pennsylvania 864,068 56,936 611,620 19,600 252,448 37,336
South Carolina
Public
Medical U. South Carolina 243,534 25,680 117,255 13,630 126,279 12,050
U. South Carolina, Columbia 208,736 408 90,453 0 118,283 408
Tennessee
Public
East Tennessee State U. 6,930 151 5,135 0 1,795 151
U. Tennessee, Chattanooga 6,817 5 1,949 0 4,868 5
U. Tennessee, Health Science Center 65,771 1,603 39,356 323 26,415 1,280
Private
Meharry Medical C. 13,998 2,333 i 13,068 1,823 i 930 510 i
Vanderbilt U. 647,816 31,885 401,738 9,550 246,078 22,335
Texas
Public
Texas A&M U., College Station and Health Science Center 866,678 882 304,437 0 562,241 882
Texas Tech U., Health Sciences Center 40,438 240 10,251 103 30,187 137
Texas Tech U., Health Sciences Center, El Paso 18,889 210 2,893 8 15,996 202
Texas Woman's U. 2,310 533 722 0 1,588 533
U. North Texas, Health Science Center 46,335 242 22,422 0 23,913 242
U. Texas Health Science Center, Houston 234,299 10,395 125,890 4,156 108,409 6,239
U. Texas Health Science Center, San Antonio 170,277 7,712 85,940 712 84,337 7,000
U. Texas M. D. Anderson Cancer Center 833,406 79,490 161,171 12,142 672,235 67,348
U. Texas Medical Branch 173,506 2,198 98,050 642 75,456 1,556
U. Texas Southwestern Medical Center 438,824 11,558 183,787 1,897 255,037 9,661
U. Texas, Arlington 77,798 6 27,712 6 50,086 0
U. Texas, Austin 650,608 2,419 346,215 1,002 304,393 1,417
Private
Baylor C. of Medicine 520,220 20,684 256,895 11,490 263,325 9,194
Baylor U. 24,642 168 3,878 168 20,764 0
Utah
Public
U. Utah 518,928 9,125 274,375 918 244,553 8,207
Vermont
Public
U. Vermont 114,547 37,964 83,733 32,671 30,814 5,293
Virginia
Public
U. Virginia, Charlottesville 373,218 11,004 203,401 771 169,817 10,233
Virginia Commonwealth U. 218,925 6,789 142,447 4,325 76,478 2,464
Virginia Polytechnic Institute and State U. 504,282 2,735 196,096 2,483 308,186 252
Private
Eastern Virginia Medical School 42,296 1,649 28,637 426 13,659 1,223
Washington
Public
U. Washington, Seattle 1,180,563 32,647 906,768 9,036 273,795 23,611
Washington State U. 333,134 10,227 i 134,889 7,427 i 198,245 2,800 i
Private
Bastyr U. 1,409 1,345 i 540 511 i 869 834 i
West Virginia
Public
West Virginia U. 170,145 9,051 68,731 199 101,414 8,852
Wisconsin
Public
U. Wisconsin-Green Bay 1,320 579 i 545 434 i 775 145 i
U. Wisconsin-La Crosse 3,615 149 1,006 19 2,609 130
U. Wisconsin-Madison 1,069,077 10,742 533,286 1,196 535,791 9,546
Private
Medical C. Wisconsin 199,283 8,793 109,542 1,511 89,741 7,282
Puerto Rico
Public
U. Puerto Rico, Medical Sciences Campus 43,316 1,330 31,889 936 11,427 394
Private
Ponce Health Sciences U. 7,520 695 6,729 0 791 695